På briefingmøtet med utenriksminister Jonas Gahr Støhre i Geneve  gjorde han det klart at norges posisjon i samsvar med mange andres ville være å få avsluttet Doha-runden innen 2010. Støre argumenterer for at det nå er umulig å gå tilbake og åpne hele Doha-runden, noe som vil gjøre at avtalen kommer til å falle helt fra hverandre. Ved å åpne selv enkelte områder, vil det føre til at krav om endring vil komme fra alle kanter, og det vil bli umulig og enes om noen ting igjen.

Støre mener at det er umulig å putte så mange nye ting inn i en avtale fremforhandlet i 2001. Dette betyr at områder som matsikkerhet må diskuteres bredere senere.

Støre er midlertid helt klar på at Norge ikke kommer til å skifte standpunkt på noen av de sakene han ble spurt om. NAMA (Non Agricultural Market Access) var et av disse områdene. Linn fra Attac mente at Norge var gode på områder hvor vi ikke hadde en offensiv politikk, og påpekte at Støre under sin tale i plenumssesjonen i WTO ikke med ett ord nevnte de områdene der Norge faktisk er offensive. Årsaken til dette gikk ikke Støre inn på, men han mente at det slett ikke var noen motsetning mellom å være offensiv og det å ta hensyn til andre. han påpekte at han under møter nå med ledere fra utviklingsland ikke var blitt konfrontert med noe av dette, og at under forhandlinger i WTO som Norge gikk inn i, var det ikke slik at om Norge tok et offensivt standpunkt, så bidro vi til å undertrykke noen andre, eller overkjøre motstandere.

Attac fulgte opp med å si at under Doha-runden var Norge en av pådriverne for å unnta MUL-land (Minst Utviklede Land) fra områder som Norge også er offensive pådrivere på. Støre svarte da at det derfor var så veldig viktig for MUL-landene at Doha-runden ble avsluttet og signert.

Det er allikevel verdt å huske slagordet Not At All Costs. Det er ikke slik at runden burde avsluttes uansett hva som skjer, intensjonen var at Doha skulle være en utviklingsrunde, men på en rekke områder, blant annet SSM (Special Safeguard Mechanisms) og NAMA har forslagene som opprinnelig lå på bordet blitt utvannet, og til tider torpedert.

Det politiske handlingsrommet som opprinnelig lå innenfor disse områdene er til dels fjernet, og forskere fra blant annet South Centre har vist at SSM som tiltak ser bra ut på papiret, men er nesten umulig å implementere i virkeligheten. De strenge reglene for når og hvordan SSM kan iverksettes i utviklingsland, gjør at det som virkemiddel kommer for lite, for sent.På http://www.southcentre.org finnes det mange bra papers på hva SSM og NAMA er, og hva avtalene innebærer.

Det er ikke så mye utviklingsrunde igjen av Doha-runden. Derfor er det så viktig å fremheve at avtalen IKKE til enhver pris må signeres, i motsetning til hva Støre virker å ville. 

Spire er i Geneve og følger WTO ministermøte

Skrevet av Mari Haave Sveen