I artikkelen «Luftkondisjonering i Singapore» skriver Elisabeth Helseth, medlem av kjernegruppa i Spire, om hvordan utbredt bruk av air condition er skadelig for miljøet. Elisabeth skriver masteroppgave om bærekraftig energiforbruk, og spesielt air conditioning i Singapore. I artikkelen blir det tatt opp mange interessante temaer, og energibruk i bygninger er et område hvor det er mulig å kutte utslipp. Det er ganske ironisk at vårt eget ønske om å holde innetemperaturen nede bidrar til at det blir stadig varmere utendørs. Ond sirkel er vel ganske beskrivende. (mer…)