Workshop-deltakerne lister opp noen av grunnene til hvorfor de ble aktive i Spire

Workshop-deltakerne lister opp noen av grunnene til at de ble aktive i Spire

Og hvorfor skal man bli medlem og / eller aktiv i Spire? Dette var noen av de store og ganske essensielle spørsmålene som skulle besvares på kveldens verve-workshop. Det var ikke bare-bare, Spire er jo så mye!

Vi jobber både nasjonalt og internasjonalt, med saker knyttet til klima, matsikkerhet og handel. Vi er opptatte av solidaritet og en mer lik og rettferdig fordeling av ressurser og goder. Vi arrangerer debatter og workshops, bedriver informasjonsarbeid og politisk påvirkning, deltar på internasjonale konferanser og forhandlinger, gjennomfører kampanjer hver vår og høst, og mye mer for å nå våre mål. Hvordan oppsummerer man egentlig dette i en kort og presis «elevator pitch»?

Etter litt brainstorming, diskusjon og drøfting kom vi frem til en fin liten oppsummering av hva Spire er og gjør:

Spire er en organisasjon for unge mennesker som vil jobbe med informasjonsspredning og politisk påvirking for en mer rettferdig og bærekraftig verden. Vi jobber med temaene mat, klima og handel på nasjonalt og internasjonalt nivå, og arrangerer f.eks debatter, kampanjer og deltar på konferanser.

Vi brainstormet oss frem til en kort oppsummering av hva Spire er og gjør

Vi brainstormet oss frem til en kort oppsummering av hva Spire er og gjør

En rask gjennomgang av hvorfor de enkelte workshop-deltakerne hadde blitt med i Spire, avdekket at det også var mange forskjellige grunner som lå bak. Det ble blant annet nevnet at man ble med i Spire for å:

-Bygge nettverk og få organisasjonserfaring
-Bli kjent med likesinnede, få nye venner og ha det gøy
-Lære mer om temaer man er opptatt av og tilegne seg ny og nyttig kunnskap
-Ta action og jobbe med viktige saker
-Jobbe med politisk arbeid og påvirke makthaverne

Mange gode grunner til å engasjere seg i Spire med andre ord!

Er du interessert i å høre mer om det vi driver med, hvordan vi jobber, og hva du kan få ut av å engasjere deg? Kom på et av infomøtene vi arrangerer i høst: Spire-Infomøte på HiOA 28.august eller Spire-Infomøte på UiO 4.september.

Innlegg av Marianne Granum, medieansvarlig i Spire.