«Mandag fortalte fire energianalytikere Kongressen i USA at oljeprisen vil kunne halveres dersom den godkjenner en lov som begrenser spekulasjoner i oljefutures,» skriver hegnar.no. Kanskje vil det samme skje om man gjør det samme på matmarkedet?

Av: Andreas Viken Førster

Den pågående matkrisen har sammensatte årsaker. Biodrivstoffproduksjon, økt konsum av kjøtt, spekulanter som presser opp prisene osv. Dette har vi hørt før. Men det er interessant å lese om analysen som nå har blitt presentert for kongressen i USA. Stødig statistikk viser at det er en sammenheng mellom oljeprisen og økte matpriser. Dette skyldes bruken av olje til produksjon av blant annet mineralgjødsel. Innsatsfaktorer i landbruket blir dyrere som følge av økt oljepris, og det gir seg utslag i matprisene.

Dette skulle tilsi at et fall i oljeprisen vil lede til et fall i matprisene. Dersom man i tillegg forbyr futures-salg på mat, vil vel det redusere prisene ytterligere. Kanskje er det nødvendig at spekulanter holdes borte fra kjøp og salg av varer som dekker menneskers primærbehov? Jeg er ganske sikker på at mange økonomer vil være uenige i dette.

For oljeprisens del er det nok mange miljøforkjempere, meg selv inkludert, som vil motsette seg et fall i prisene til 60-70 dollar fatet. En høy oljepris kan ha positive konsekvenser ved at forskning og investeringer i miljøvennlig, fornybar energi øker. Det vil tvinge fram løsninger som sparer miljøet samtidig som det dekker våre energibehov.

Og vips så var løsningen på all verdens problemer lansert… Eller?

Har du to minutter til overs? Da finner du ut hva som skjer i Mali ved å ta en titt på bildespillet til Utviklingsfondet. Tekst, bilder og litt musikk, så er du plutselig oppdatert på noen av utfordringene folk i Mali møter…

Av: Andreas Viken Førster

Johanne, leder i Spire, var i forrige uke på FAO-møtet i Roma. Der diskuterte alle verdens land hvordan man skal løse matkrisen. Nå er møtet over og den norske delegasjonen trippet stillferdig gjennom møtet uten å gjøre annet enn å slutte seg til en erklæring som i følge Nationen var som å sende en lissepasning til Trygve Hegnar’er i alle land. (mer…)

FAO-møtet i Roma er avsluttet. Fokus er igjen satt på landbrukssatsning, noe som er svært positivt. Det gjenstår å se om det blir så mange flere fattige i verden som direkte resultat av ukens toppmøte, men det er håp.

De 181 landene kom ikke til enighet om biodrivstoff, og hvordan det påvirker matproduksjon skriver The Guardian i dag. I mange land er biodrivstoff en stor industri med mye penger. Kanskje ikke så rart at disse landene er litt vanskelige å ha med å gjøre rundt biodrivstoffspørsmål…

Se også Spires nettsider for reisebrev fra Roma.

Av: Andreas Viken Førster

183 land er representert på FN-toppmøtet i Roma denne uken. Dagbladet skriver ikke om hva som skjer på konferansen, eller hvordan mange land forsøker å dra i samme retning. I stedet skriver de at Zimbabwes president Mugabe krangler med alle. Hadde noen ventet noe annet? Hva med å vie oppmerksomheten til hva dette møtet faktisk handler om: Hvordan det internasjonale samfunnet kan finne en løsning på matkrisen.

Både Spire og Utviklingsfondet er representert på møtet i Roma. Og på Spires nettsider kan du lese Johannes reisebrev. Utviklingsfondet har også mye informasjon fra møtet på sine nettsider.

Av: Andreas Viken Førster

Spire og Utviklingsfondet er ikke de eneste som er representert ved FAO-møtet i Roma denne uken. FAO er FNs ernærings- og landbruks- organisasjon, og de holder denne uken et høynivåmøte med tittelen: Verdens matsikkerhet: Utfordringer med klimaendringer og bioenergi. Vi har samlet litt bakgrunnsinformasjon mens vi venter på Johannes rapporter fra Roma. (mer…)

Spirebloggen, som mye annet, lar seg påvirke av eksamenstid. Det er nok ikke mange som skal ha eksamen i matkrisa, men likevel tenkte vi å presentere et utvalgt «pensum». RORG har en kjempegod presentasjon på sine nettsider om matkrisas dekning i mediene, og debatten blant politikere. I saken Matpriskrisa – vokseverk eller utviklingskrise? får du en bred oppsummering og presentasjon av tematikken.

Av: Andreas Viken Førster

Utviklingsfondets Aksel Nærstad har skrevet et av bakgrunnsdokumentene som nevnes hos RORG. Utviklingsfondet og Spire besitter begge mye kunnskap på området, og fortjener å bli hørt i denne debatten. Dessverre er ikke Spire-leder Johanne sitt innlegg nevnt hos RORG, men det kan du finne veien til via denne posten.

God helg til dere alle, og gratulerer med dagen i morgen!

Johanne S. Houge, leder i Spire, hadde i forrige uke et innlegg på trykk i Nationen. Ettersom ikke alle abonnerer på Nationen, eller frekventerer deres nettsider, tenkte vi å peke dere i retning av innlegget her fra Spirebloggen. Vi gir dere også to muligheter: Du kan enten laste ned innlegget som en pdf-fil (Nationen, matpriskrisas vinnere?), eller lese det på Nationens nettsider. I tillegg finner du et kort sammendrag i denne posten. (mer…)

Mer enn 80 personer møtte i dag opp til Utviklingsfondets seminar: «Dårlig vær og tomme matfat: Hvordan økende matpriser, klimaendringer og tap av biologisk mangfold rammer de fattigste?» Det er tydelig at temaet interesser og engasjerer. (mer…)

Rema 1000 har nå begynt å hamstre ris kan vi lese på nettutgaven til Dagbladet. Vi er godt skjermet i Norge, men det kan skje at stigende matpriser får konsekvenser her i landet også. Samtidig melder The Guardian om en liten handelskrig mellom EU og USA over subsidier til biodrivstoffproduksjon. (mer…)