Bilde

Med lansering på Spires nettsider, egen facebook-side og med rapport, brosjyre og nettside rett rundt hjørnet er Spires kampanjeutvalg godt i gang med Spires hovedkampanje i 2013, nemlig kampanjen for Framtidsombud. Har du lurt på hvordan det egentlig er å jobbe med en kampanje i Spire? I så fall er det bare å lese videre.

Spire har to kampanjer i året: én hovedkampanje på vårparten og én litt mindre kampanje på høsten. Tema for kampanjene bestemmes på Stormøte, Spires årsmøte og høyeste organ. Spires kampanjearbeid er som regel todelt: vi jobber både informasjonsretta, gjennom å drive opplysningsarbeid, og politisk, gjennom å påvirke politikere. Hver kampanje har et overordna mål. For eksempel er det overordnede målet til kampanjen for Framtidsombuds å få på plass et nasjonalt Framtidsombud som kan sikre og ivareta fremtidige generasjoners interesser og rettigheter. I den forbindelse driver vi nå med lobbyarbeid gjennom møter, seminar-invitasjoner og skriver innspill til de ulike partienes partiprogram.

I tillegg driver vi med informasjonsskapende arbeid gjennom avisinnlegg, sosiale media, film, foredrag og arrangementer (debatt, konsert o.l.). I tiden fremover vil Framtidskampanjen jobbe for å få flere medieutspill på trykk, få en god og informativ nettside, produsere film og promotere arrangementene våre. Blant annet har vi allerede skrevet en appell i magasinet PUTSJ som kan leses her. Av arrangementer vil det allerede førstkommende fredag (25. januar kl. 12) arrangeres alliansemøte om Framtidsombud i regi av Spire og Utviklingsfondet.

Selv om det er et eget utvalg som jobber kontinuerlig med kampanjen er det noe vi ønsker at hele Spire skal være med på.  Lokallag, utvalgene, medlemmer og andre som er interesserte i det vi driver med er veldig velkomne til å bidra til kampanjen. Sist torsdag (17. januar) var alle invitert til Framtidsombud-workshop. Nye og gamle spirer var på plass i Spires kontorlokaler i Grensen 9 for å spise middag og diskutere hvordan kampanjen for Framtidsombud kan bli best formidla til flest mulig folk. Kampanjeleder Siv Maren Sandnæs innledet kort om kampanjen. Deretter ble vi inndelt i fire ulike grupper som hver skulle arbeide med ideer tilknyttet kampanjen. Av ideene som kom frem var ulike stunts man kan gjøre for å vekke oppmerksomhet, forslag til sanger, medieutspill og mye mer.

Bilde

Det å jobbe med kampanje i Spire er vanvittig gøy, utfordrende og spennende. Man får bred innsikt i politiske prosesser, får jobbet informasjonsretta, samarbeida med en haug av kloke ildsjeler og ikke minst får man bidratt til å trekke samfunnet litt lenger i den retningen vi ønsker at det skal være. Kort oppsummert: kampanjearbeid i Spire anbefales på det varmeste. 🙂

Kom på kampanjelansering på Parkteatret 12. februar kl. 19, så får du en smakebit!

-Lise Weltzien, Spires kampanjeutvalg