Workshop-deltakerne lister opp noen av grunnene til hvorfor de ble aktive i Spire

Workshop-deltakerne lister opp noen av grunnene til at de ble aktive i Spire

Og hvorfor skal man bli medlem og / eller aktiv i Spire? Dette var noen av de store og ganske essensielle spørsmålene som skulle besvares på kveldens verve-workshop. Det var ikke bare-bare, Spire er jo så mye!

Vi jobber både nasjonalt og internasjonalt, med saker knyttet til klima, matsikkerhet og handel. Vi er opptatte av solidaritet og en mer lik og rettferdig fordeling av ressurser og goder. Vi arrangerer debatter og workshops, bedriver informasjonsarbeid og politisk påvirkning, deltar på internasjonale konferanser og forhandlinger, gjennomfører kampanjer hver vår og høst, og mye mer for å nå våre mål. Hvordan oppsummerer man egentlig dette i en kort og presis «elevator pitch»?

Etter litt brainstorming, diskusjon og drøfting kom vi frem til en fin liten oppsummering av hva Spire er og gjør:

Spire er en organisasjon for unge mennesker som vil jobbe med informasjonsspredning og politisk påvirking for en mer rettferdig og bærekraftig verden. Vi jobber med temaene mat, klima og handel på nasjonalt og internasjonalt nivå, og arrangerer f.eks debatter, kampanjer og deltar på konferanser.

Vi brainstormet oss frem til en kort oppsummering av hva Spire er og gjør

Vi brainstormet oss frem til en kort oppsummering av hva Spire er og gjør

En rask gjennomgang av hvorfor de enkelte workshop-deltakerne hadde blitt med i Spire, avdekket at det også var mange forskjellige grunner som lå bak. Det ble blant annet nevnet at man ble med i Spire for å:

-Bygge nettverk og få organisasjonserfaring
-Bli kjent med likesinnede, få nye venner og ha det gøy
-Lære mer om temaer man er opptatt av og tilegne seg ny og nyttig kunnskap
-Ta action og jobbe med viktige saker
-Jobbe med politisk arbeid og påvirke makthaverne

Mange gode grunner til å engasjere seg i Spire med andre ord!

Er du interessert i å høre mer om det vi driver med, hvordan vi jobber, og hva du kan få ut av å engasjere deg? Kom på et av infomøtene vi arrangerer i høst: Spire-Infomøte på HiOA 28.august eller Spire-Infomøte på UiO 4.september.

Innlegg av Marianne Granum, medieansvarlig i Spire.

Kjære Spire-lokallag eller andre engasjerte mennesker,

Har du lyst å invitere masse folk til å bli med i lokallaget ditt, men vet ikke hvordan du skal få det til? Følg denne enkle bildeguiden, og det blir lettere enn du aner!

Steg 1: Finn et passende lokale. Gjerne med en scene, bord, stoler og servering av drikke.

En bardisk kan også brukes til å servere kake.

Lag gjerne kake, da blir folk glade.

Steg 2: Inviter noen kule folk fra organisasjonen din til å presentere ett eller flere spennende temaer.

Spires leder Harald Sakarias B. Hansen presenterer Spire på to minutter.

Du kan også få noen fra de sentrale utvalgene i Spire til å snakke om hva de driver med.

Her har vi matutvalget, klimautvalget, handelsutvalget, internasjonalt utvalg og begge kampanjene på rekke og rad. Alt presentert gjennom en kjekk og jovial paneldebatt.

Steg 3: Aktiviser publikum! Lag quiz!

Når det har blitt for mye snakk, er det på tide å gi publikum noen oppgaver å bryne seg på.

Det er quiz, kvizz eller kviss-tid! Spiller ingen rolle hva du kaller det, la folk vise hvor flinke de er til å svare på spørsmål. Og husk å flette inn litt skjulte fakta om klima, handel og mat, da.

Avslutt hele møtet med å servere mer kake, snakke om Spire og opplyse om neste gang dere skal møtes. Hurra for et vellykket informasjonsmøte!

P.S Takk til alle som kom på Spires informasjonsmøte på UiO!

– Zlata Turkanovic (politisk nestleder)