Klimadebatten raser i media, og spaltecentimeterene blir stadig fler. Et bilde sier mer enn 1000 ord er et mye brukt, men svært godt uttrykk. Gjennom andre kanaler enn debattsidene i aviser kan man nå fram med et budskap til nye målgrupper, og kanskje på en mer effektiv måte enn ellers. (mer…)