I Flyktningregnskapet for 2008 kommer det fram at 42 000 000 mennesker er på flukt i verden. Det tilsvarer Spanias befolkning og litt til. Disse tallene presenteres i forbindelse med Verdens Flyktningdag, 20. juni. Flyktningregnskapet for 2008 er ikke den eneste rapporten om flyktninger i disse dager, også FN er ute med en ny rapport.

Av: Andreas Viken Førster

11,4 millioner mennesker var på flukt i 2007 i følge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) skriver Dagbladet. Det er tydeligvis ikke så lett å telle flyktninger. Forskjellen mellom 42 og 11,4 millioner er ganske stor. Årsaken ligger mye i hvordan man teller. For det første skilles det mellom internt fordrevne og flyktninger som krysser landegrenser. Flyktningregnskapet, som utgis av Flyktninghjelpen, opererer med 26 millioner internt fordrevne. Det samme gjør FN-rapporten.

I FN-rapporten er det totale antallet flyktninger 37,4 millioner, mens Flyktninghjelpen altså har kommet fram til 42 millioner. Uansett er det altfor mange. Både VG og Dagbladet slår tallene stort opp. Men VG vinner, for der skjønner de at 42 millioner er tallet å bruke i overskriften. Dagbladet går for 11,4 millioner i overskriften. Ikke like saftig det.

Dessuten ser jeg ingen god grunn til å skille mellom flyktninger som krysser landegrenser, og de som er internt fordrevne. En flyktning er da en flyktning uavhengig av landegrenser. Flyktningregnskapet for 2008 kan bestilles på Flyktninghjelpens hjemmesider.