«Anslagsvis 2,5 millioner burmesere trenger basal nødhjelp som rent vann, mat og tak over hodet, og frykten for epidemier er stor. Det offisielle tallet på døde og savnede er 134000, men utenlandske kilder anslår at så mange som 200 000 kan ha omkommet,» skriver Dagbladet. Tsunamien i 2004 tok mer enn 225 000 menneskeliv. (mer…)