Rio+20


Sjekk denne filmsnutten laget av Future Justice om hvordan et Framtidsombud kan hjelpe politikere til å tenke langsiktig og smart!

– Siv Maren Sandnæs

Prinsippet om bærekraftig utvikling er godt forankret i norsk politikk. Norge liker å ta på seg rollen som foregangsland i miljø og utviklingspolitikk og på mange områder er Norge best i klassen. Vi har et velfungerende demokratisk system som andre stater kan se langt etter, men bærekraftig utvikling krever langsiktig tenkning, og akkurat der er ikke sosialdemokratiet perfekt. En valgperiode i Norge er på fire år og i denne perioden gjelder det for politikere å ta beslutninger som vil gjøre dem populære og sørge for at de blir gjenvalgt til neste periode. Typisk for slike beslutninger er at de legger vekt på kortsiktig økonomisk vekst og i noen tilfeller desverre går på bekostning av grunnlaget for langsiktig velferd.

Det er her en ombudsperson for framtidige generasjoner, et framtidsombud, vil kunne være til hjelp. Dette vil være en institusjon som har som oppgave å tenke langsiktig. Barneombudet fungerer som en talsperson for barn og jobber for barns rettigheter, et framtidsombud vil i likhet  med barneombudet passe på de som enda ikke er født og jobbe for at de skal ha de samme mulighetene og rettighetene som vi nyter så godt av i dag. Dette innebærer at vi tar vare på miljøet og resursene som legger grunnlaget for velferdssamfunnet vårt.
Institusjonen må være politisk uavhengig og trekke inn kunnskap fra forskjellige felt. Institusjonen bør jobbe proaktivt og fungere som et rådgivende organ for politikere og beslutningstakere, og etterse at vi driver en bærekraftig nasjonal og internasjonal politikk.

Bærekraftig utvikling har altså vært et mål i FN og i norsk politikk siden Brundtlandkommisjonen ga ut rapporten “Our common future” i 1987. 25 år senere er det tydelig at arbeidet ikke har vært godt nok, planetens bæreevne er alvorlig truet og vi ser stadig flere sosiale og økonomiske kriser i verden. Vi i Spire mener at om vi skal forbedre arbeidet for en bærekraftig utvikling må vi tenke nytt og ikke minst langsiktig. Definisjonen på bærekraftig utvikling er bygget på hensynet til kommende generasjoner, det er nå på tide at Norge tar dette på alvor og oppretter et framtidsombud!

Her kan du se et kort klipp med ungarns ombudsmann for fremtidige generasjoner.

Foto: vimeo.com

Og her ser du Allistair fra World Future Council snakke om hvorfor man trenger en ombudsperson/høykommissær for fremtidige generasjoner i FN. (PS: i bakgrunnen kan du se Mari og Siv Maren fra Spire som aksjonerer for høykommissær for fremtidige generasjoner under Rio+20!)

Spire begynner i disse dager arbeidet med framtidsombudkampanjen, vil du være med kan du kontakte kampanjeleder Siv Maren Sandnæs på mail: smsandnaes@gmail.com.

– Siv Maren Sandnæs

UN Conference on sustainable development, Rio+20, is over and goes down in history as an unsuccessful conference in our eyes. We are now drained from too many long days with a lot of hard work and are trying to find out if it was all worth it. Did we achieve anything at all?

We had a meeting with some norwegian parliamentarians here in Rio the other day, and they expressed a dissatisfaction with the weak outcome text as well, but they pointed out that the real work begins now. Now this document has to be filled with concrete measures. We can look at the text as a minimum for what has to be done and then hopefully do much, much more than is stated in the outcome document called «The Future We Want». I think they have a point and I am glad to hear that our politicians are ready to work further with this, however, we know that there need to be binding agreements to get everyone to work towards a clear and common goal and thus achieve change. With no clear commitments in the «Future We Want» post-Rio work will be challenging.

But we are the youth and we cannot give up! We are the present generation and many of us might soon be the ones negotiating the terms of the future. So we’ll just have to put our disappointment aside and look ahead. We did not get a high commissioner for future generations in this round but that does not mean that the battle is lost. We knew that it would not be easy.

Ban-Ki Moon said in the opening plenary of the Rio+20 that «our scarcest resource is time, and its is running out». Sadly the UN-system seems to be too slow of a mechanism and precious time has been wasted discussing how to avoid commitments for a susatinable future.

Meetings postponed and no guts to make commitments in Rio+20. Waste of precious time. Photo: Mona Wærnes, ForUM

 

Paragraph 86 in «The Future We Want» states: «…We will also consider the need for promoting intergenerational solidarity for the achievement of sustainable development, taking into account the needs of future generations, including by inviting the Secretary General to present a report on this issue.»

So this is what we have to work with now, a report that Ban-Ki Moon will write. Hopefully he will remember his own words from the opening plenary at the Rio+20 and acknowledge the need of an institution that will bring the long-term perspective into the work of the UN, namely a high commissioner for future generations, that can ensure that development will be truly sustainable.

 

We rely on you now, Mr. Moon, to be visionary and have the guts to make things happen.

 

We’ve started a process that hopefully will give some tangible results, and we have met a whole bunch of people who work towards the same goal as us and have the same visions for the future as we have. It has been extremely valuable and inspiring to work with these people and we have made some good contacts. In addition we have been talking to Heikki Holmås, the norwegian minister for international development, and the rest of the norwegian delegation about Spire’s further efforts to establish a national ombudsperson for future generations. So I guess we achieved something, but we are far from finished. Like the parliamentarians said, the real work has to start now!

 

Some of the hard working norwegians who’ve been attending Rio+20. Photo: Mona Wærnes, ForUM

 

-Siv Maren Sandnæs

 

 

 

 

 

Hanna Bjørgås er tidligere medlem av Spire og deltar på Rio+20-konferansen, hvor hun hovedsaklig fokuserer på mat og jordbruk. Hun arbeider for tiden med å forske på GMO i Brasil. Her har hun skrevet litt om sine inntrykk og tanker omkring Rio+20:

Til en FN-konferanse å være, er paneldebattantene rørende enige. På et sidearrangement er åtte ledere for bonde- , kvinne- og urfolksorganisasjoner over hele verden samlet, pluss framstående forskere på matsikkerhet, for å diskutere matvarekrise og sult, og retorikken er radikal, selv om organisasjonene favner bredt. Det produseres nok mat i verden. Vi trenger ikke en ny grønn revolusjon eller nye teknologiske løsninger, utviklet fjernt fra bøndene som skal bruke dem. Eksportsubsidier må fjernes. Samtlige talere løfter fram kvinners rolle i matproduksjonen.

På utsiden av forhandlingslokalene er forskere, organisasjoner og sivilsamfunn gjennomgående enige om virkelighetsbeskrivelsen: Det er familiejordbruk, kvinner og småbønder som i hovedsak forer verdens befolkning. Vi må styrke dem for å stoppe sult og feilernæring.

Bak de bredskuldrede brasilianske sikkerhetsvaktene, på innsiden av forhandlingslokalene, er imidlertid retorikken en annen. Brasil fjernet gode formuleringer i den siste versjonen av teksten, noe som førte til at landet ble kåret til dagens fossil av rundt 100 representanter fra NGO-svermen her i Rio. Teksten som skal opp til diskusjon i morgen inneholder vage formuleringer med lite gjennomslagskraft. Flere jeg snakker med sier at sammenliknet med formuleringene fra Rio-møtet i 1992 likner det hele mer på en trasig tango – To skritt fram og tre tilbake.

Frørettigheter og småskala
Blant noen lyspunkter er at tradisjonelle frøsystemer blir vektlagt i dokumentet. Det samme blir rettferdig fordeling av utbytte fra genetiske ressurser og kunnskap tilknytta slike ressurser. Småskalaprodusenter, kvinner, urfolk og tradisjonell jordbrukspraksis blir også nevnt. Det kan virke som om retorikken har endret seg svakt i retning av å vektlegge tilgang og fordeling framfor økt produksjon.

Selv om spriket mellom retorikken på utsiden og innsiden av forhandlingslokalene er store, er ikke teksten på jordbruk så ille som den kunne vært. Det gir håp. Men hvor lang tid skal det ta før enigheten fra grasrota, blant forskere og helt opp til toppen i organisasjonslivet siver inn i hodene på verdens ledere?

Den brasilianske delegasjonen etter møtet hvor de presenterte det ferdige tekstforsalget som mest sannsynlig blir godtatt av FNs medlemsland. Brasilianerne er fornøyd med det de kaller en god tekst, men svært mange er uenig i at dette er noe å feire. Foto: IISD

We returned to Rio Centro today ready to keep on working for the revival of paragraph 80, which is the only hope to include the concern for future generations in the text that paradoxically is to be titled «The Future We Want».

We arrived in time for the first round of negotiations for Institutional Framework on Sustainable Development (IFSD). The new Brazilian chairman was really strict about what he would allow to be raised in the meeting and not. He wanted comments to the text, but was not very pleased when additions to the text were suggested. We were happy to hear that the EU raised the issue of the removal of paragraf 80 concerning a High-level representative for future generations. Norway followed up with expressing that the former paragraph 80 hadn’t even been up for discussion and stated that «We owe it to the children and youth to discuss the suggestion of a High Commissioner or a High-level representative for future generations». We were really pleased that Marianne, the Norwegian negotiator, commented on this and that she even used the term «High Commissioner» which is exactly what it should be called in the text.

We are pleased that we have been able to convince Norway, however the real problem is still the G77 and especially Brazil and Venezuela. There has been some intense lobbying from the youth since last night and we have had positive signals from several G77-countries, but the major players are still not showing their support. The chairman clearly stated that there has to be concensus for anything to be added to the text, and things are not looking too bright at the moment. But we are still not giving up hope!

Image

Remember me, the High Commissioner for Future Generations? Photo: Spire.

Besides lobbying we have been focusing our efforts on what the youth do best – arranging actions! Brazil told us to keep the pressure up, and we certainly have been doing that. Hopefully it will help us convince Brazil and with it the G77.

Image

Major Group for Children and Youth want High Commissioner for future generatiosn back in the text. Photo: Spire.

The IFSD negotioations were scheduled to continue at 18:00, and the youth lined up outside the meeting room with posters and flyers waiting for the delegates to arrive. We taped our mouths with gaffa tape to express that we, the youth, feel that we are not heard. We want an institution in the UN that will concider the lives of our children, this is the very essence of sustainable development, yet negotiations on sustainable development avoid adressing this.

At 20:30 the meeting had still not begun, the chairman was sitting in the room next door talking to the Mexican delegation and nothing seemed to be happening. We gave up waiting and decided to go home to catch up on some sleep.

Image

Photo: Spire

It is heartbreaking to see the lack of will and aspiration to adress the problems we are facing as a global community. These problems can only be solved through collaboration, and only through collaboration can we find a new and better way of proceeding post-Rio. The outcome of Earth Summit in 1992 was several important documents; such as the Agenda 21, the Convention on Biodiversity and the Framework Convention on Climate Change. In 2012 the outcome document seems like it will be a short, shallow and not very specific text with no real ambition.

Things are looking bleak, but we cannot afford to give up yet. We will be back at Rio Centro tomorrow morning to keep on fighting for the future we want!

-Siv Maren Sandnæs

Today, most of the time has been spent in confusion as to what is going to happen further on in the process. When we arrived at RioCentro, everybody were sitting in the food court waiting for something to happen.

Yesterday was the last official day of the PrepCom, and so now the Brazilians have taken the lead and is chairing the future negotiations until the high level segment with nation leaders  is starting on the 20th.

We spent the morning waiting for the first official meetings at RioCentro and enjoying some vitamins on the way:

Siv is drinking something really healthy

Finally, at the plenary at 15.30 today (15 1/2 hours after original plan mind you) the Brazilians basicly made it clear that from now on there would be no squabbles about details in the text and that «there will be no brackets», which have been occupying each little part of the text up til now. So far – good news. Brazil obviously wants this text to be completed.

Then they said that a new, consolidated text would be put forward after the meeting. When the text finally came (also about three hours late), it quickly became apparent that the original paragrapgh 80 was GONE. There was NO mention of an Ombudsperson, a High Commissioner or a High Level Representative for future generations what so ever. In short, this is disatrous, as the agreement on this would be one of the few positive and concrete outcomes of the conference whatsoever. Since the paragraph hasn’t been discussed yet during the negotiations, there hasn’t even been a good reason to delete it due to strong opposition.

In addition to this paragraph, a lot of other things has also been lost. Participation of Civil society is weaker than before, and the UN Environment Programme (UNEP) has lost its coordinating role over Multilateral Environment Agreements. Moreover, while efficiency is quoted 14 times and ecomonic growth 20 times, there is not a single quote on sufficiency, planetary boundaries or limits.This is not good enough. The people of the world, especially civil society and youth, will see this outcome as a failure.

Concerned youth working for a better text

We are now combining all our efforts to strengthening the draft document so that we can get some improvement on these points. Especially the Ombudsperson will for our part be a non-compromising issue. For all of you reading this during the next days, please take some seconds to sign and share this petition, giving a clear message to world leaders that this is not the future we want, and that we deserve and demand better!

– Mari Gjengedal

Whereas we still see a major focus on specific wordings in the text draft and the negotiations are still moving slow, we do – as the day is soon coming to an end – see some improvement from yesterday. The state delegates participating in the different negotiations do now show some signs of speeding somewhat up their glacial pace. It may have something to do with overcoming some of the logistic problems of yesterday, for example the lack of internet connections in several negotiation rooms.

We have mainly been following the IFSD Splinter Group negotiations today. As yesterday, not much progress has been done, but at least now the problem is that people don’t really agree, as opposed to yesterday where people just didn’t say anything.

G-77/China delegates during the IFSD discussions. Photo: iisd

The negotiatiors has been more more willing to show their strength today, but although they get stuck quite often (as the case often is between G77 and other parties), there is also sometimes signs of flexibility.

We have now finally succeeded in getting into the agriculture negotiations. Agriculture is one of Spire’s main priorities, and we are especially concerned about the right to food, fair food trading systems and agriculture for development and environment. The agriculture splinter group negotiations have a far lighter feel about it than the IFSD. It may have something to do with the fact that it is a witty american being the Chair, but it also may be that the room is smaller and more informal. Either way, there is a more optimistic feel in the discussions here, and we do see that they move forward in the text. Norway and the US are most visible in the discussions. There has now been a long discussion about the right to food. That, however, did not seem to be resolved. We will try to work with MG of farmers on the agriculture points.

We are excited about what will happen tomorrow – will the negotiations speed up when the delegates feel the press of time, or will the ambitions be kept low and the negatiations keep on going until the 20th? Either way, we will let you know.

Posing with the UN flag

By the way, for more information on what happened yesterday, read the IISD earth bulletin.

Best regards,

– Mari Gjengedal

Yesterday was the first day of the last round of negotiations before the high level meeting starts the 20th. The negotiations has begun, but was incredibly slow. It is several reasons for the slow pace of the negotiations, logistical problems has been a pain in the ass for us and for the negotiators. Access to internet is crucial in the meetings as the delegates has to be able to look up references and keep in contact with other people in their delegation if something is unclear, and the lack of proper internet connection did put a halt to the first meetings of the day. In addition to this meetings has been cancelled in the last minute or delayed which is confusing for all especially for us norwegians who are used to everything being on time, and not on brazilian time!

The G77 and EU discussing while others are waiting patiently…

We have been following the group working on institutional framework for sustainable development (IFSD) when the group overcame the logistical problems and finally could get to work, not much happened then either. At one point the representative for EU and for the G77 had to stop the meeting to have a private talk while the others just sat there staring out into the air for 15 minutes. One might think that it is a good thing that they are thorough but the problem seems to be that some states are too concerned about the particular wording rather than the larger structures of the text.

On tuesday, the last day of the Youth Blast, mr Zha Zukang the general secretary for the Rio+20 came to speak to the youth. He was as worried as us about the slowness of the previous negotiations and told us that we should not let the negotiators out of the building if they could not finish in time. If things continue like they have today we might have to take mr Zha’s words seriously and barricade the doors!

We are still working with the Major group for children and youth (MGCY) task force on governance, which is very constructive. There are a so many experienced and clever youth in the group and it is so inspiring to work with these people. Right now we are working on convincing the G77 to go with the proposal for paragraph 80 concerning the high commissioner for future generations. It is really challenging to influence a group consisting of so many different countries…
Today we are hoping that the negotiations concerning agriculture and food security, which were supposed to be yesterday but were suddenly cancelled, will take place. So far we have only been focusing on working on the high commissioner so its about time that we start thinking about agriculture which is also a crucial point in Spires positions.

Just in case someone haven’t read our positions you can find them here.  

Bilde

We had a long day yesterday but it was perfectly rounded up with a show with some nice and very danceable brazilian music and free wine! We are now ready for a new day hopefully with more productive negotiations than yesterday and some real ambition!

– Siv Maren Sandnæs (Spire´s representative in Rio)

Spire’s representatives (Siv Maren Sandnæs and yours truly) are attending the Rio+20 conference and have arrived safely in Rio De Janeiro! This is the first blogpost from us, and we will update here when we have the time and have anything important to say. We are going to write in English firstly because Spire is an organization with internatonal members, and secondly because this blog will be and information source also for English speaking people in Rio. You can also follow our activities on my personal blog.

So we arrived on Sunday evening (which is in the middle of the night to Monday in Norwegian time). For the last couple of days we’ve been attending the Youth Blast, aka the conference for youth engaged in Rio+20 arranged by the Major Group for Children and Youth (MGCY). It has been great to meet up with other youth and strategise for the upcoming negotiations.Here are some pics just to give you some idea of what we’ve been doing:

Image

Siv Maren is happy with her Youth Blast pass!

Image

Meeting for European Youth following the Rio process.

Image

An amazingly inspiring 12-year old indigenous American boy talking about participation and our common responsibility for the World.

The prioritized institutional things for the MGCY are:
– Upgrading of the UNEP (United Nations Environment Programme) to a specialized agency (like an organization with a lot more power and money)
– Youth advocacy
– Establishing a Sustainable Development (SD) Council that can work on SD coherence within the UN
– Creating an Ombudsperson for Future generations (High Commissioner).

As Spire delegates we are mostly going to focus on the last issue, but keeping track of them all.
It has been wonderful and inspiring to meet a lot of youth who are all knowledgeable and committed to making the best out of Rio+20 and showing high ambitions.

Tomorrow is the first day of the last Preparatory Committe, the negotiations before the big High Level Rio+20. Then we are changing venue to the RioCentro, a big conference place based an 80 minutes bus drive away from Rio centre. There is going to be a whole lot that is happening and a LOT of people coming, so it’s hard to know what to expect yet. It’s going to be exciting as the negotiations are starting to see where the different nations stand in different cases. We’ll report more specifically on this as we get along.

That was all for now! It’s way past out bed time here at King George’s Hostel, so we’ll say good night for now. Stay tuned for more updates!

– Mari Gjengedal (Spire´s representative in Rio)

Årets store begivenhet, Rio+20-konferansen, nærmer seg  og Spire gjør seg klare til å kjempe for en bærekraftig fremtid sammen med resten av sivilsamfunnet.

Mari, Julia og Jan-Thomas trosser knallværet og holder seg innendørs for å skrive Spires posisjoner til Rio. Foto: Harald Sakarias Brøvig Hansen

Rundt 50.000 mennesker skal delta på FNs konferanse om bærekraftig utvikling som varer fra 20.-22. juni. Forhandlingene i forkant av Rio+20 har gått veldig treigt, så treigt at FNs generalsekretær Ban Ki-Moon har gått ut i media og bedt landene om å slutte å pirke på detaljer og heller konsentrere seg om å bli enige om de store linjene.

Spirer lar seg ikke stoppe av treige forhandlere og land som vil forsinke og forminske mulighetene verden har til å skape en reell endring under Rio+20. I pinsehelgen har vi jobbet med våre posisjoner til Rio-konferansen. Fredag holdt vi oss til Spire-kontoret, men på mandag måtte vi utnytte Oslos fantastiske øyer og tok båten ut til Hovedøya. Her benket vi oss inne i kafébygget og skrev forslag om en High Commissioner for Future Generations, også kjent som en Ombudsperson for fremtidige generasjoner.

Litt mer inspirerende setting; kafeén på Hovedøya har store bord og god kaffe til å holde Siv, Mari, Julia, Jan-Thomas og meg skjerpet i timesvis. Vi skrev to side om ombudsperson for fremtidige generasjoner og en side om handel.

Vi støtter forslaget fra World Future Council om at det vi trenger for å oppnå bærekraftig utvikling er en internasjonal institusjon som skal sørge for langsiktighet i politiske beslutninger og gi en stemme til de fremtidige generasjonene. Opprettelsen av FNs Høykommisær for fremtidige generasjoner vil være en korreks til mangelen på langsiktig tenkning i politikken og i næringslivet. Politikere forholder seg til valgperioder på tre til fire år, og i næringslivet har man fokus på inntjening i løpet av fem til ti år, men det er få som tenker på hvordan dagens beslutninger vil påvirke kommende generasjoner. FNs Høykommisær for fremtidige generasjoner vil være en løsning:

  1. ved å jobbe for ett langsiktig perspektiv som sikrer fremtidige generasjoner rettighetene til å oppfylle deres behov,
  2. ved å sikre langsiktig perspektiv i miljøpolitikken, og
  3. ved å sørge for samstemthet og avbyråkratisering i alle FN-institusjonene som jobber med menneskerettigheter, miljøspørsmål og bærekraftig utvikling.

Sola skinner og opprettelsen av en Høykomissær for fremtidige generasjoner står på menyen.

Forslaget vårt skal presenteres for den norske delegasjonen som skal forhandle i Rio, og våre Rio-Spirer (Mari og Siv drar til Rio+20-konferansen) skal holde ett ekstre øye med paragraf 80. i forhandlingsteksten i Rio, bedre kjent som The Future We Want eller Zero Draft.

Etterhvert ble vi lettere slitne av å sitte inne og måtte ut og nyte havet og været på Hovedøya. Litt frisk luft og innpåslitne ender pisket oss i gang igjen og vi skrev våre kommentarer til teksten om internasjonal handel som står i Zero Draft.

Vi er uenige i påstanden om at mer frihandel automatisk fører til at alle samfunn får det bedre, og synes at Rio+20 må være ett veiskille. I Rio må statene åpne for alternative tenkemåter rundt velstand, utvikling og økomisk vekst, og dessuten inkludere det i det politiske dokumentet som de skal bli enige om. Fokus på kortsiktig økonomisk vekst har de siste 20 årene vært ett hinder for bærekraftig utvikling, og har gagnet verken miljøet eller verdens fattigste.

I Rio kan vi sørge for at strukturene som oppretholder og forsterker sosial ulikhet og miljøødeleggelser endres. Når politikere er treige og redde for å skape en endring skal vi i Spire gjøre alt vi kan for at Rio Må Rokke!

– Zlata Turkanovic (kampanjeleder for Rio må Rokke-kampanjen)

Neste side »