Lokallag


 Avtroppende leder i Spire, Harald Sakarias Hansen, skrev nylig et blogginnlegg om viktigheten av å ta vare på flokken vår og det fellesskapet vi er del av sammen med andre sivilsamfunnsorganisasjoner. Vi i Trondheim lokallag har brukt dette semesteret på å dra på leting etter vår lokale flokk. Vi har funnet mange på veien og oppdager stadig flere. Med enda større samarbeid opp mot stortingsvalget ser det ut til å bli en fin og spennende høst.

Vi i Spire Trondheim startet semesteret med et par beskjedne mål:

 1. 100 likes på facebooksia vår – Check!
 2. Gjøre samarbeid med et par andre organisasjoner i Trondheim – Check!

Med unntak av semesterets første arrangement ”Experiences from Guatemala”, har vi gjort alle vårens arrangement i samarbeid med en eller flere organisasjoner. Gull verdt for et lite lokallag som oss. Vi har blitt kjent med en haug av herlige folk som har inspirert oss med sitt engasjement. Vi har fått god drahjelp med å spre ordet om våre arrangement og dermed har Spire blitt mer synlig i Trondheim by. På samme tid har det blitt lettere for oss å få invitasjoner og oversikt over andre relevante happenings i byen.

Samarbeidsarrangementene Våren 2013:

 • Kveld om Klimaforhandlingene – med Changemaker, hos FN-studentene
 • GMO-dag – med ISFiT
 • Lunsjseminar for framtidige generasjoner – med Studentlaget til Framtiden i Våre hender
 • Debattmøte om framtidas matutfordringer – med Changemaker Student og Café NordSør
 • Politikermøte om Klimapolitikk – med Framtiden i Våre Hender, Changemaker, Besteforeldrenes Klimaaksjon, Kirkens Nødhjelp,Natur og Ungdom, WWF og 4H
 • 1 mai-tog – med Framtiden i Våre Hender, Besteforeldrenes Klimaaksjon, Kirkens Nødhjelp. WWF, Natur og Ungdom, 4H, FRØ og Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja
Spires sammen med andre organisasjoner i 1.mai-toget i Trondheim.

Spires sammen med andre organisasjoner i 1.mai-toget i Trondheim.

For bilder og mer info om disse arrangementene, se facebooksida til Spire Trondheim! 

Pågående samarbeidsprosjekter:

 • Et bedre resirkuleringssystem på NTNU – med bl.a. Studentlaget til Framtiden i Våre Hender, Grønne Studenter og NTNU drift
 • Styringsgruppa for Fairtrade i Trondheim Kommune med bl.a. Cielo, Kirkens Nødhjelp, Etikken og Trondheim Kommune
 • Klimafokus under valgkampen – med organisasjonene i Klimavalg 2013

For de av dere som bor i Trondheim og som har lyst på mer info om hva som skjer i byen, sjekk ut facebookgruppa Samarbeid for bærekraftig utvikling Trondheim.

Mange små blir sammen store!

Skrevet av Mette Bjørnsdatter Hafskjold, avtroppende leder i Spire Trondheim

Ja, det kan vi lure på! Framtidsombudet hadde kanskje revet seg i håret hvis den visste at vi i Ås er flere titalls personer som nyter et festmåltid av kastet mat hver fredag på «Framtidskafeen». Men forhåpentligvis dratt på smilebåndet av engasjerte elever som snur det til en positiv opplevelse og sprer et viktig budskap.

Godt oppmøte på Spires arrangement på Framtidskafeen.

Godt oppmøte på Spires arrangement på Framtidskafeen. Foto: Johan Borgenvik.

Med initiativ fra lokallaget til Framtiden i våre hender er Framtidskafeen en populær hendelse i Ås. Noen henter mat utgått på dato fra forskjellige dagligvarebutikker, mens andre frivillige roterer og lager mat til ofte over 50 sultne studenter hver fredag. Hver uke er det et spesielt tema på programmet med forskjellige organisasjoner eller personlige initiativer. Kriteriet er at det skal fremme en mer bærekraftig verden og til nå har det blant annet vært om bytte av frø, meditasjon og buddhisme, permakultur,  og forrige fredag var det Spire sin tur:

Hva ville framtidsombudet sagt om norsk jordbrukspolitikk?

Mari Gjengedal fra kampanjeutvalget var en av de inviterte.  Jordbruk vil naturlig være et av de viktigste temaene for framtidsombudet mener Mari, og vi er vel de fleste enige i det. Fokuset er blant annet på bevaring av jordsmonn, matsikkerhet til framtidens generasjoner, bioenergi og bærekraftig produksjonsmetoder.

Markus Brun Hustad fra Alliansen Ny Landbrukspolitikk. Foto: Johan Borgenvik.

Markus Brun Hustad fra Alliansen Ny Landbrukspolitikk. Foto: Johan Borgenvik.

Markus Brun Hustad fra Alliansen Ny Landbrukspolitikk fylte på begeret med å påpeke at lønnen til bønder er altfor lav og at makten må forflytte seg fra de store matvarekjedene til de som faktisk gjør all jobben og sitter med et enormt press for å klare seg økonomisk. Samtidig som bonden sitter igjen med veldig lite, krever det norske samfunnet billigere mat og flere valgmuligheter.  Med et press om lav-kostnads-produksjon som ikke helt står i stil til naturens måte å dyrke mat på mener Markus at en av løsningene kan være at vi alle dyrker litt hver der det er mulig – nok med en vinduskarm! – for å se prosessene og gleden av å følge ting som vokser, følelsen av spise det man selv har dyrket og bidra til matsikkerhet.

Bjørn Gimming fra Norges Bondelag. Foto: Johan Borgenvik.

Bjørn Gimming fra Norges Bondelag. Foto: Johan Borgenvik.

Vi hadde også besøk av Bjørn Gimming, korn- og kjøttbonde og styremedlem i Norges Bondelag. Han startet med et historisk perspektiv av gården hans. Grunnlaget for hans daglige jobb ligger i 1500 års jordbruk. Tenk så mye arbeid som ligger bak en gård i dag. Han nevner topografi som en stor utfordring i Norge og som ikke gjør oss sammenlignbare med andre jordbruksland, som for eksempel USA. Han fremstiller Norge som et unikt land med jordbruksforhandlinger hvert år og sier det jevnt over er fint å være bonde i Norge selv om det er mange forhold som gjør det utfordrende. Selvforsyningsgraden er altfor lav i Norge i dag, samtidig som vi må øke produksjonsmengde for å fø alle etter hvert. Med kort vekstsesong, høye kostnader, små gårder og lite dyrkbar jord gir det mange utfordringer. Bjørn tror ikke på noen drømmesituasjon i Norge, han vil heller være realistisk. Nordmenn må verdsette maten mer, få en større forståelse for produksjon og be etter kvalitet og ikke sluke salgstriks av dårlig billigmat.

Skrevet av Charlotte Bratberget Jensen, medlem i Spire Ås

Leder i Spire Ås, Siri Ekerol, var med å arrangere Framtidskafé 12.april.

Leder i Spire Ås, Siri Ekerol, var med å arrangere Framtidskafé 12.april. Foto: Johan Borgenvik.

Vi i Spire Bergen har så langt i 2013 fokusert mest på Spires hovedkampanje, Framtidsombudet. Dette er fordi vi mener at dette er en utrolig viktig kampanje, som har fenget oss spirer i Bergen, og ikke minst folk vi har introdusert kampanjen for.

I forbindelse med kampanjen har vi i hovedsak fokusert på de lokale ungdomspartiene. Vi hadde i februar en liten workshop med Spires kampanjeleder Siv Maren Sandnæs, ungdomsrepresentanter fra AUF Hordaland, SU Hordaland og Unge Venstre Hordaland. Introduksjonen av kampanjen engasjerte tydelig flere av representantene som var tilstede, og vi i Spire Bergen var utrolig fornøyd med oppmøtet og engasjementet som representantene viste.

Nylig har også noen av spirene holdt foredrag om Framtidsmbudet på et AUF-møte, med stor suksess.  Det er flere slike arrangementer vi skal prøve å få til!

Gave Spire Bergen fikk fra AUF, etter at vi holdt seminar for de.

Gave Spire Bergen fikk fra AUF, etter at vi holdt seminar for de.

Vi i Spire Bergen er også med i et Nord-Sør samarbeid, dette innebærer at organisasjoner som jobber med lignende saker som Spire (f.eks. Framtiden i våre hender, Changemaker, LAG) arrangerer seminarer men Nord-Sør tematikk.

Et av resultatene fra utvekslingen: Brosjyre om folkevettsjordbruk.

Et av resultatene fra utvekslingen: Brosjyre om folkevettsjordbruk.

Spire Bergen var så heldige at en av våre egne, Oda Kristine, var på utveksling i Zambia gjennom Spire. Dette ble det Nord-Sør seminar av! Flinke Oda fortalte oss om jorbrukssituasjonen i Zambia, og fremtiden for bærekraftig jordbruk. Det bør nevnes at vi i Bergen er veldig heldige som har en på laget som har erfaring fra Zambia. Kompetansen til Oda skal brukes i videre arbeid!

For mer info om Spire Bergen og kommende arrangementer, besøk oss på Facebook!

Hva skal vi leve av etter oljen? Hvorfor skjer ikke utfasingen av oljen raskere når vi med dagens utvinningstempo er på vei mot 5-6 grader oppvarming? Hva kan vi gjøre for å bidra i riktig retning? Det var kjente spørsmål som dukket opp på Energiseminaret i Ås, men de er fortsatt like høyaktuelle. Og i ettertid sitter vi igjen med både håp, entusiasme og frustrasjon.

energiseminaret_logo

8. og 9. mars arrangerte studenter ved UMB et seminar om fornybar energi i Ås, og her var selvfølgelig flere Spirer med og arrangerte! Ca. 140 studenter deltok, hvorav rundt 40 var fra andre læresteder enn UMB. Og i ettertid ble vi enige om at det gjerne skulle vært flere! For dette var noe så mange som mulig burde fått med seg. Seminaret hadde hele tiden som mål å fokusere på løsninger, og da særlig innenfor temaene energieffektivisering, tilrettelegging mot et bærekraftig samfunn, og teknologiens potensiale i klodeforvaltningen. Det er klart at vi samtidig ble påmint at verden er i krise, men hva hjelper det å gjenta det i det uendelige? De fleste som deltok var smertelig klar over at noe må gjøres, så hva var poenget med å gjennomgå en nihilistisk deppefase før vi diskuterte løsninger? Ikkeeksisterende. Det var derfor herlig befriende at vi tidlig fikk mulighet til å bli enige om at det ikke var et alternativ å gi opp. Verden trenger studenter innenfor bærekraft og fornybar energi!

Og dette mantraet gikk igjen i alle de interessante foredragene og ideverkstedene som var på agendaen. Samtlige var givende, men undertegnede har likevel lyst å trekke fram noen favoritter.

Helge Ryggviks bok "Til siste dråpe". Omslag: Aschehoug.

Omslag: Aschehoug.

Min første umiddelbare favoritt var tredjemann ut på talerstolen. Dette var historikeren Helge Ryggvik, forfatter av boka «til siste dråpe», og kanskje en av dem i Norge som har best kjennskap til den norske oljebransjens historie. Han kunne berette om hvordan staten i utgangspunktet tenkte å spare mest mulig av utvinningsgevinsten, men at de ved hver eneste økonomiske motgang de siste 40 årene har gjort hele den norske økonomien mer og mer oljeavhengig. Vi fikk høre at videre utvinning var fullstendig bak mål, og at petroholikeren Borten Moe gjorde en begredelig jobb som statsråd. Rekordsøt musikk for en ung miljøstudents ører, med andre ord. Ryggvik må også ha sneket inn noen sterke retoriske grep på et tidspunkt, for det var nesten så et par melankolske erkjennelsestårer presset seg på. Jeg resirkulerer en hashtag for å oppsummere i korte trekk hva jeg satt igjen med i etterkant: #HelgeRyggvikForPresident.

Kjetil Stake fra Sahara Forest Project fikk lov å avslutte fredagens foredragsrekke. Han snakket om SFP generelt, og spesielt om pilotprosjektet deres i Qatar. Som kjent pågår en ørkenspredning på kloden, og de høyteknologiske løsningene som Stake og SFP presenterte for å motvirke denne spredningen, fascinerte voldsomt. Men spørsmål dukket selvfølgelig opp. For eksempel angående prosjektets bruk av kunstgjødsel, og at sponsoren Yara avfeide eventuelle problemer med fosfortilgang i framtida. Uansett spennende fremgang på den fronten!

Lørdag startet så med en innføring om begrepet «nudging» av en av de mer kjente i foredragsrekka, Gunnhild Stordalen. Hun fortalte også om firmaet sitt «GreeNudge», og hvordan de jobber for å «nudge» folk i retning av ressursbesparende valg i hverdagen. Hun viste til flere eksempler hun hadde jobbet med, blant annet at noe så simpelt som at forminsking av tallerkenstørrelsen på et av Petter Stordalens hoteller hadde redusert kastingen av mat betydelig! Nok en påminnelse om at alle monner drar.

Gunhild Stordalen om "GreeNudge" og tallerkenstørrelser.

Gunhild Stordalen om «GreeNudge» og tallerkenstørrelser.

Neste høydepunkt handlet om lokal utvikling og fornybar energi i utviklingsland. Her presenterte Inge Stølen (TrønderEnergi) og Hanne Cecilie Geirbo (UiO) henholdsvis et relativt stort vannkraftprosjekt i Uganda, og et pilotprosjekt med solceller i en landsby i Bangladesh. Vannkraftprosjektet økte den totale kraftkapasiteten til Uganda med flere prosentpoeng, mens solcelleprosjektet derimot hadde andre mål. Der var tanken mer å se hva man kunne få til med begrensede midler for å gi et lokalsamfunn helt elementær tilgang til strøm. En mobilleverandør var med på sponsorsiden, da mange innbyggere i utviklingsland har anskaffet mobil, men ikke alltid mulighet til å lade den. Begge veldig spennende innsynsvinkler, med fokus på å inkludere lokalbefolkningen i høy grad i utviklingen av prosjektene.

Engasjement for fornybarsamfunnet. Foto: Black Rock Solar

Engasjement for fornybarsamfunnet! Foto: Black Rock Solar

Seminaret ble avsluttet med en debatt om overgangen til fornybarsamfunnet. Ordstyrer var Ragnar Øygard, instituttleder for Handelshøyskolen ved UMB, og panelet besto av Arild Hermstad (FIVH), Petter Heyerdahl (UMB) og Anne-Beth Skrede (LO). De tre debattantene skulle legge frem tre virkemidler de mente må til for å akselerere overgangen til fornybarsamfunnet. Her fikk vi høre mye bra, men også mye vi har hørt før. Blant annet at forbruket må ned, og at det må bli lønnsomt å være “grønn”. Heyerdahl minnet oss i tillegg på de store mulighetene med geotermisk energi, altså å hente energi fra jordas indre, en så å si uttømmelig energikilde. Men er det for godt til å være sant? Er det bare oljelobbyen og mangel på vilje som hindrer oss i å ta i bruk en energikilde som på mange måter er tilgjengelig over hele jordkloden? Og som nærmest er utømmelig? Hovedargumentet som kommer i mot, er at det ikke er lønnsomt. Men som vi vet: Muligens veldig lønnsomt for menneskeheten hvis man ser lengre enn neste valgperiode. Og nettopp dette er noe jeg sitter igjen med etter energiseminaret: Politikere og myndigheter må tørre å se lengre enn 4-8-20 år frem i tid. Store omveltninger bør skje så raskt som mulig. Vi har bare en klode! Og selv om seminaret var partipolitisk uavhengig, oppsummerer Heyerdahls avsluttende ord på en god måte hva som må til: “Gå hjem til ditt lokale Fremskrittsparti, og gjør det du må!”.

Energiseminarets nettside.

Resten av årets program kan du se her.

PS. 4 studenter skrev i etterkant av seminaret en kronikk som de fikk på trykk i Dagbladet. Les den her! 

Skrevet av Ruben Buchmann for Spire Ås

Frem mot stortingsvalget 2013 sitter vi håpefulle spirer omkring i landet med bankende grønne hjerter og en evig optimisme om at klimakampen ikke er et lost case. Hele 52 organisasjoner er med og støtter dette engasjementet (ww.klimavalg2013.no), med andre ord en god samling ivrige personer.

Vi håper, ønsker og engasjerer oss for at politikerne skal legge inn en ekte og oppriktig innsats i at klimaendringene skal bli tatt på alvor i større grad enn det vi hittil har sett.
Vi ønsker ikke bare mye prat og litt handling, men så mye handlekraft at den negative utviklingen bremses radikalt.  Å kjøpe klimakvoter er et av flere riktige skritt i riktig retning, men på ingen måte tilfredsstillende ut ifra våre visjoner.

Enten man er blant de engasjerte eller resignerte når det kommer til klimautfordringene er det nesten umulig å overse temaet fullstendig. Vi vet at enkeltpersoner har gitt opp for lengst. Mange vil fremfor noe annet stikke fingrene i ørene og se en annen vei når de hører ordene ”miljø” og ”klima”.   Å la være å bry seg om miljøet er tross alt et enkelt valg i Norge. Vi har en vanvittig behagelig levestandard, oljepenger og et veletablert demokrati. For ikke å snakke om våre korte menneskeliv, som gjør at vi slipper å merke så mye til ”de derre klimaspådommene” i vår levetid uansett. Dessuten er jo Norge så lite, så hvorfor skal vi være så ivrige på å være et verdensforbilde på dette området?

Sannsynligvis er det ikke bare meg som blir enda mer engasjert når jeg møter den type holdninger. Dette er Klimavalg 2013 et bevis på. En passiv eller negativ holdning til klimaspørsmål er og blir ren egoisme. Å bry seg handler både om mennesker i fattige deler av verden og fremtidige generasjoner i vårt eget land. I møte med egoistiske holdninger tenker vi som aldri gir opp denne saken at vi må rope enda høyere og ikke bare legge ansvaret over på politikerne, men også som forbrukere gjøre en innsats. Enhver samfunnsborger er en forbruker og dermed også en fremtidig eller eksisterende velger, som kan gjøre noe positivt for miljøet.

Å starte i det små er bedre enn aldri å starte i det hele tatt.  Dersom man finner et personlig interessant tema knyttet til disse utfordringene, har man allerede en begynnelse for å bidra til å påvirke utviklingen i riktig retning. Å starte med seg selv er både realistisk og overkommelig. Et eksempel kan være å tenke miljøvennlighet med tanke på transportmidler man velger i hverdagen. Så no excuses, folkens!

2013-02-23 18.32.00

Helle og Mette fra Spires lokallag i Trondheim under vardebrenninga for oljefritt LoVeSe.                   Over 120 stk som møtte opp!

Følgende er et utvalg av målene for Klimavalg 2013: Redusere klimagassutslippene i tråd med FN`s anbefalinger. Satse på grønne arbeidsplasser. Redusere utvinningstempoet på oljeproduksjon.
Så tilbake til forbruker- og velgerperspektivet. Å ta tak i alle miljø og klimaspørsmål samtidig kan ta motivasjonen fra enhver. Å ta tak i noe, er derimot langt mer overkommelig.
For å gjøre dette enklere kan man på www.klimavalg2013.no, finne tips til hvordan DU kan gjøre en innsats lokalt. Tips til dette ligger her: http://klimavalg2013.no/lokalgrupper/.

www.gronnhverdag.no kan man fråtse i tips til å bli en grønnere forbruker. De har også en nettbutikk med forskjellige bøker knyttet til temaet: http://www.gronnhverdag.no/nor/TM/Nettbutikk/Boeker.

Et konkret og løsningsorientert tiltak som Spire blant annet jobber med, er å opprette et nasjonalt framtidsombud som skal tale på vegne av framtidige generasjoner i dagens politikk. 21 andre organisasjoner støtter oss allerede i dette, bli med og gi din støtte du også gjennom å skrive under oppropet for et framtidsombud her!

Spire og de andre organisasjonene bak Klimavalg 2013 trenger flere for å støtte opp om at dette skal bli tidenes klimavalg. Vi venter i spirende spenning!

– Skrevet av Ane Brox, Spire Trondheim

2490_461905oslo-skyline

Bor du her? Foto: google.com

Spire i Oslo, det er vel utvalgene, kjernegruppen og kampanjegruppen… eller?

Det finnes faktisk noe som heter Oslo lokallag – og hvis DU er en Spire som bor i Oslo, så er du faktisk medlem, enten du vil det eller ei! Lokallaget er en sosial møteplass og en læringsarena for alle Spirer i Oslo.

Nå har vi nettopp kommet gjennom årets travleste Spireuke! Mandag stod vi på stand på Blindern. Tirsdag lanseringsfestede vi for Framtidsombudskampanjen på Parkteatret. Onsdag minglede og quizzede vi på Grønn Semesterstarstfest på Blindern. Fredag var vi på Landsråd. I helgen var det vinterseminar. Pfew! Og sa vi at vi har hatt to engasjerende torsdagsforum i år og, der vi hadde Framtidsombudsworkshop og Wikipediaworkshop?

Vi lover å arrangere masse kule workshops og torsdagsforumer i framtiden også – men det blir enda mer gøy hvis vi er flere, så ta og bli med! Kontakt oss på spire.oslo@gmail.com.

Som aktiv i Oslo lokallag får du:

 • Medbestemmelse over vår felles lærings- og lekeplass: Spire Lokallag Oslo
 • Mulighet for å bli godt kjent med flere deler av Spire
 • Erfaring med å arrangere workshops og events
 • Pluss: Garantert bærekraftig moro!

Vi er langt fra farlige, heller ganske snille faktisk, så om du er ny er lokallaget det perfekte stedet å begynne Spire-engasjementet ditt!

« Forrige side