Vi i Spire Bergen har så langt i 2013 fokusert mest på Spires hovedkampanje, Framtidsombudet. Dette er fordi vi mener at dette er en utrolig viktig kampanje, som har fenget oss spirer i Bergen, og ikke minst folk vi har introdusert kampanjen for.

I forbindelse med kampanjen har vi i hovedsak fokusert på de lokale ungdomspartiene. Vi hadde i februar en liten workshop med Spires kampanjeleder Siv Maren Sandnæs, ungdomsrepresentanter fra AUF Hordaland, SU Hordaland og Unge Venstre Hordaland. Introduksjonen av kampanjen engasjerte tydelig flere av representantene som var tilstede, og vi i Spire Bergen var utrolig fornøyd med oppmøtet og engasjementet som representantene viste.

Nylig har også noen av spirene holdt foredrag om Framtidsmbudet på et AUF-møte, med stor suksess.  Det er flere slike arrangementer vi skal prøve å få til!

Gave Spire Bergen fikk fra AUF, etter at vi holdt seminar for de.

Gave Spire Bergen fikk fra AUF, etter at vi holdt seminar for de.

Vi i Spire Bergen er også med i et Nord-Sør samarbeid, dette innebærer at organisasjoner som jobber med lignende saker som Spire (f.eks. Framtiden i våre hender, Changemaker, LAG) arrangerer seminarer men Nord-Sør tematikk.

Et av resultatene fra utvekslingen: Brosjyre om folkevettsjordbruk.

Et av resultatene fra utvekslingen: Brosjyre om folkevettsjordbruk.

Spire Bergen var så heldige at en av våre egne, Oda Kristine, var på utveksling i Zambia gjennom Spire. Dette ble det Nord-Sør seminar av! Flinke Oda fortalte oss om jorbrukssituasjonen i Zambia, og fremtiden for bærekraftig jordbruk. Det bør nevnes at vi i Bergen er veldig heldige som har en på laget som har erfaring fra Zambia. Kompetansen til Oda skal brukes i videre arbeid!

For mer info om Spire Bergen og kommende arrangementer, besøk oss på Facebook!