Tredje dag av konferansen paa Konvensjon om Biologisk Mangfold er i ferd med aa gaa mot slutten for oss vanlige doedelige, og det er paa tide aa proeve aa oppsummere. Her finnes en salig blanding av folk med trillekofferter og blankpolerte sko, til backpackere som oss, og alt der i mellom. Vi har begynt aa komme over tempelsvimmelheten etter to dager i Kyoto, og vent oss til eklektiske toalett og fermenterte soyabonner.

Arbeidsgruppe 2 forhandler om bl.a ny strategisk plan og finansiering av CBD.

I loepet av de siste dagene har vi loept fra sted til sted for aa faa med oss litt av det som skjer i mylderet. Seminarer om GEF, mulige finansieringsordninger, REDD-avtalene, syntetisk biologi og geoingeneering er bare en broekdel av det spennende som skjer paa sivilsamfunnssiden. Selve forhandlingene er tungt belagt med gjentakelser og formaliteter, men det tar seg betraktelig opp.

Den nye tilleggsavtalen til Cartagena-protokollen var en god start paa CBD, selv om mangler ved avtalen lager store skaar i gleden. Det er gode nyheter at partene klart anerkjenner GMO som en trussel mot biologisk mangfold, at land kan kreve ertstning for skade utfoert som foelge av spredning av GMO, og at nasjonale myndigheter kan iverksette tiltak for aa begrense slike skader paa forurensers regning. Desverre gjelder avtalen fortsatt bare levende genmodifiserte organismer som krysser landegrenser.

Hovedproblemet er i midlertid at vi ikke vet hvordan okosystemer kommer til skade naar vi hverken fullt ut forstaar hvordan de fungerer, eller hvilke arter de bestaar av. Hvordan kan man beregne erstatning for noe man ikke vet hva er?  Og selvfoelgelig – det er umulig aa erstatte en art, et genetisk mangfold, eller et oekosystem som har gaatt tapt. Punktum. Jurassic park er fortsatt fiksjon.

Silvia Ribieiro og Pat Mooney fra ETC group paa et seminar arrangert av Friends of the Earth

I gaar hoerte vi Mexico forsoeke aa vekke terminatorfro-teknologien til live igjen. Dette er en teknologi som vil svekke boenders rettigheter og kontroll over saafro, og dermed true matsikkerhet. De blir nok velfortjent kaaret til ukas dodo.

Ellers forhandles det om hvordan CBD skal finansieres, og hvordan strategiplanen som strekker seg fram til 2020 skal se ut. Det er mye snakk om TEEB, som er en rapport som evaluerer verdiene av eksisterende «okosystemtjenester» . Skal man aapne for de «innovative finansieringsloesningene» som den norske delegasjonen ivrer for, og som vil bringe kvotetankegangen kjent fra klimakonvensjonen ogsaa inn i CBD?

I morgen staar biodrivstoff paa dagsorden. Vi har sammen med CBD-alliansen skrevet et innlegg som skal presenteres foer forhandlingene starter. I tillegg er vi involvert i ungdomsorganisering, sammen med ungdom fra bl.a Mexico, Canada, Filippinene, Indonesia og Belgia. Dette nettverket jobber for Hei!aa faa til at unge blir et fokuspunkt innenfor CBD, samt aa skape et globalt nettverk av  ungdom som jobber med tema innenfor konvensjonen.

Vi proever aa sette vaart stempel paa en felles ungdomsplattform som skal presenteres paa fredag.

Odilia er straalende fornoyd med aa ha blitt filmet til CBD sine hjemmesider

Kort sagt, vi henger rundt, proever aa faa med oss det som skjer i mylderet av sivilsamfunnsmoeter, snappe opp en bit sushi her og der, snakke med representanter fra oest og vest, nord og soer. Mer siden….