Image

Er det en ting ungdommene på klimaforhandlingene er gode på, så er det aksjoner! Jeg må si at aktivisten i meg har fått en revitalisering i løpet av de få dagene vi har vært her i Bonn.

YOUNGO (den offisielle ungdomsgruppen i klimaforhandlingene) hadde nettopp en aksjon for å få forhandlere til å få øynene opp for vår kjernesak i den såkalte ADP-prosessen (forhandlingene av den nye klimaavtalen som skal tre i kraft i 2020), nemlig rettferdighet mellom generasjoner.

Equity er et begrep som diskuteres mye her nede, og som folk legger ulik betydning inn i alt ettersom hvilket land de er. Det at land skal gi en rettferdig innsats for å bekjempe klimaendringer, basert på deres muligheter og ansvar, er et viktig men veldig ømtålig tema. YOUNGO mener forhandlerne er altfor opptatt av equity mellom mennesker som lever i dag, når man i realiteten i klimaforhandlingene forhandler vel så mye om mulighetene til framtidige generasjoner! Derfor har vi lansert begrepet intergenerational equity, som er en langsiktig form for rettferdighet som også skal ta framtidige generasjoner med i beregningen (høres dette velkjent ut, sier du? Ja, det er jo faktisk akkurat det samme som Spire sin nasjonale Framtidsombudskampanje dreier seg om!)

Image

Her holder Stefan fra Spires klimautvalg plakat under aksjonen! Bak står jentene ved forhandlingsbordet med plakater som representerer framtidige generasjoner.

Aksjonen gikk ut på at forhandlerne rent fysisk skulle legge intergenerational equity på forhandlingsbordet (her representert ved en pappkartong). Dette skulle være klart signal om at vi ønsker at dette prinsippet må få mer oppmerksomhet i diskusjonene. Det dreier seg jo tross alt om bærekraftig utvikling! Som du kan se, lot mange forhandlere seg overtale, og som belønning fikk de sjokolade og et ark hvor intergenerational equity-begrepet forklares litt nøyere.

Image

Image

Image

Hva vil vi så? Vi vil at land tar initiativ til å sette intergenerational equity på agendaen for COP19 som er i Warsawa i november. Dette kan ta form som en workshop eller noe annet. Poenget er at man skal begynne å diskutere hvordan framtidige generasjoner kan tas hensyn til i den nye avtalen. Og det er også viktig at enhver diskusjon er en som er åpen og inkluderer ungdom og sivilsamfunn!

Norge har foreløpig stilt seg positive til tanken, men trenger åpenbart litt mer overtalelse før de skal skjønne at dette virkelig er noe man må ta på alvor.

Image

Her er jeg ved siden av Ingrid i Changemaker, og en til fra YOUNGO.

P.S.! Du kan twittre om intergenerational equity med hashtaggen #Inteq.

Mange hilsener her fra Bonn!

Mari Gjengedal – Leder for Spire