En av Norges viktigste stemmer, Per Fugelli, snakker stadig om å ta vare på flokken vår. Uten en flokk og et fellesskap kommer vi ikke så veldig langt. Når Per Fugelli snakker om flokken går det på et menneskelig plan, men sivilsamfunnsorganisasjonene er også en flokk, som sammen arbeider for flokken, eller verden om du vil. Jeg har lyst til å ramse opp noen av våre viktigste samarbeidspartnere.

LNUs Barne- og Ungdomsting (BUT).

LNUs Barne- og Ungdomsting (BUT).

Denne uka var jeg og lokallagskoordinator Marius på representantskapsmøte (BUT) i Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). LNU er vår interesseorganisasjon og representerer omtrent 100 norske barne- og ungdomsorganisasjoner, blant annet de politiske ungdomspartiene, Norges musikkorps forbund, Norges Unge katolikker, og Norsk cøliakiforenings ungdom. Her er Spire en liten del av en veldig stor flokk, omtrent 500 000 norske ungdommer. Det som er så fantastisk er at vi som medlemsorganisasjoner kan enes om felles politikk for norsk ungdom!

Og vanvittig kult er det derfor at LNU er med på å kreve et framtidsombud!

Samtidig er vi med i mange andre flokker. Vi har utrolig nok ingen helhetlig oversikt over nettverksorganisasjoner vi er med i, men her er de viktigste fellesskapene i Norge:

  • Handelskampanjen består av norsk fagbevegelse, miljøorganisasjoner, bondeorganisasjoner og solidaritetsorganisasjoner. Handelskampanjen vil motarbeide den rådende, nyliberalistiske handelspolitikken og grunnleggende reformere det handelspolitiske systemet. Deltakelse i Handelskampanjen er en viktig del av Spires handelspolitiske arbeid.
  • Forum for utvikling og miljø (ForUM) er miljø- utviklings- og fredsorganisasjonenes politiske tankesmie, som søker innflytelse gjennom koordinert påvirkningsarbeid. Her tilrettelegges det for politisk diskusjon og deltakelse på internasjonale konferanser.
  • Alliansen ny landbrukspolitikk har til formål å påvirke den norske landbrukspolitikken gjennom å spre kunnskap om alternative driftsmåter innenfor landbruket.
  • Klimavalg 2013 er en kortvarig kampanje med en stor allianse av organisasjoner og samfunnsaktører som krever en ansvarlig norsk klimapolitikk i forkant av stortingsvalget.
  • RORG (RammeavtaleORGanisasjoner) er et samarbeid blant norske, frivillige organisasjoner som gjennom rammeavtaler og flerårige avtaler med Norad mottar offentlig støtte til å drive folkeopplysning i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål.
  • Norges Sosiale Forum er en del av en internasjonal sosial bevegelse som arbeider for en rettferdig verden. Norges Sosiale Forum arrangerer Globaliseringskonferansen hvert andre år, og er en avlegger av World Social Forum som er et motsvar til World Economic Forum i Davos.

Andre viktige sammenslutninger som Spire er mer eller mindre aktive i nasjonalt er SLUG, Tax Justice Network, Nettverk for GMO-fri mat og fôr og Fairtrade Norge.

I tillegg har vi sterke politiske samarbeid for Framtidsombudet, mot bilaterale investeringsbeskyttelsesavtaler, og er en del av mer og mindre formelle internasjonale samarbeid.

Skrevet av Harald Sakarias Hansen, avtroppende leder i Spire