Palmeolje. Foto: Eivind Breidlid.

Palmeolje. Foto: Eivind Breidlid.

Da Oljefondet trakk seg ut av 23 palmeoljeselskaper som er med på å ødelegge regnskogen, var dette en stor seier for miljøbevegelsen som har kjørt en fantastisk kampanje. Til tross for dette valgte pensjonsfondet å firedoble investeringen i det malaysiske palmeoljeselskapet Sime Darby, som er kjent for å ødelegge regnskog og være i konflikt med lokalbefolkninger.

I 2009 signerte Sime Darby Plantation en leieavtale med den Liberianske regjeringen, der Sime Darby fikk konsesjonen til 311 000 hektar (3 110 km2) land i 63 år til bruk for sine palmeoljeplantasjer. Den første palmeoljeplantasjen som ble satt opp i 2011 i Garwula-distriktet, har ført til at lokalbefolkningen har blitt fratatt tilgang på land og skog brukt til jordbruk. Dette har svekket matsikkerheten og levebrødet til det store flertallet som ikke får jobb på plantasjen. Sime Darby har overtatt disse landområdene uten å informere lokalbefolkningen, uten deres samtykke og uten kompensasjon for annet enn avlinger som har blitt ødelagt. Friends of the Earth Liberia, også kalt Sustainable Development Institute (SDI) har dokumentert landranet som har foregått og krever en reforhandling av kontrakten der også lokalsamfunnet blir representert og hørt. Sime Darby er imidlertid ikke villig til å imøtekomme SDI.

SDI har dermed startet en kampanje sammen med andre organisasjoner fra Liberia, for å få den liberiske regjeringen til å reforhandle kontrakten med Sime Darby, slik at den tar hensyn til lokalbefolkningens interesser. De har også kontaktet sine søsterorganisasjoner i Europa og bedt dem om å legge press på europeiske investorer i Sime Darby, særlig offentlige pensjonsfond. Friends of the Earth Europa har spurt Spire, fordi vi hadde en banebrytende landranskampanje i 2010, om å legge press på Oljefondet for at de skal trekke seg ut av Sime Darby dersom ikke avtalene blir reforhandlet.

Skog ryddet for palmeoljeplantasje. Foto: FoEl - Jason Taylor.

Skog ryddet for palmeoljeplantasje. Foto: FoEl – Jason Taylor.

På Spires Stormøte i helga ble Handelsutvalgets kampanjeforslag om norske investeringer i landran valgt til høstkampanje 2013. I denne kampanjen kommer oljefondets investeringer i Sime Darby til å spille en sentral rolle. Spire ønsker på ny å skape debatt om det norske synet på landran, særlig med tanke på stortingsvalg til høsten.

Vi ønsker å kartlegge norske investeringer i selskaper og prosjekter som bedriver landran, særlig offentlige investeringer fra oljefondet og Norfund. Vi vil kreve at de trekker seg ut av alle investeringer i landran og at dette blir et gjeldende prinsipp i de etiske retningslinjene. Spire har satt landran på agendaen tidligere og det er nå på tide at norske politikere går fra ord til handling og trekker ut alle offentlige investeringer i landran.

Skrevet av Eivind Breidlid – Handelsutvalget