Kampen mot fattigdom, for en rettferdig og bærekraftig fordeling, fenger de fleste på et eller annet nivå – og vi blir alle engasjert av blodig urettferdighet. Det engasjementet vil vi bruke til å endre verden, men hvordan?

clause-67400_640Årsmøter, handlingsplaner, stortingsmeldinger og direktiver høres alt veldig kjedelig ut. Det er jo ikke det vi bryr oss om, vi vil jo endre verden – vi vil ut der og gjøre noe! NÅ! Vi i Spire vil endre verden. Vi er ute og gjør mye, men det meste handler om strukturene som skaper urettferdighet i verden, og det må vi endre ord for ord. Vår handling skjer på ulike politiske nivå, som regel sentrert rundt en tekst.

Det krever mye prating, diskusjon, reising og nettverking å endre verden, men i bunn og grunn handler det om hva som blir vedtatt i Stortinget eller i FN, eller andre steder – som så kan iverksettes. Politikk og endring oppstår gjennom demokratiske prosesser. Noen ting starter f. eks. på Spires Stormøte, vårt høyeste organ.

Arbeiderpartiets landsmøte, 1923. Trondheim byarkiv.

Arbeiderpartiets landsmøte, 1923. Trondheim byarkiv.

Stormøtet er åpent for alle påmeldte betalende medlemmer av Spire, og det er her vi styrer organisasjonen. Her behandler vi vedtekter (organisatorisk grunnlov) og politisk plattform (hva mener Spire), og styrer det kommende året gjennom budsjett og handlingsplan, i tillegg til å velge tillitspersoner. Kjernegruppa (KG) er Spires arbeidende sentralstyre, som har ansvaret for driften av Spire, og hovedansvar for vårt politiske arbeid.

Velger Stormøtet f. eks. å fortsette å prioritere Framtidsombudet vil det føre til at vi bruker ressurser på å få det inn i programmet til et politisk parti, som til slutt kan ende med et vedtak i Stortinget. På samme måte presset Spire Regjeringen til å få på plass en politikk om landran, som gjorde at Norge var med og fikk på plass internasjonale retningslinjer for landinvesteringer.

Meld deg på stormøtet! Foto: Spire.

Meld deg på stormøtet! Foto: Spire.

I år er det ti år siden Spires spede begynnelse, og det skal feires med engasjement, politisk diskusjon og ordentlig fest. Meld deg på Stormøtet 20. og 21. april, og vær med og form Spires framtid!

Skrevet av Harald Sakarias Hansen – Leder av Spire