– Å bry seg om klima

Det å bry oss. Foto: Spire

Det å bry oss. Foto: Spire

I Spire er vi omkring 300 sjeler med en flamme som brenner for en bærekraftig verden og fremtid. Og vi, vi er
en av mange ungdomsorganisasjoner. For ikke å snakke om de engasjerte sjeler som verken er unge eller organiserte. Saken er den at vi er mange som en sen vinternatt ser opp på stjernehimmelen med blanke øyne og med en vilje til å gjøre verden til et bedre sted å være for alle. Det er få steder dette blir like åpenbart for meg som når jeg sitter på klimautvalgsmøte i Spire hver tirsdag. I klimautvalget ser jeg mennesker som bryr seg, mennesker som vil noe, mennesker som kan noe, mennesker som er genuint opptatt av hva nettopp de kan bidra med for å løse klimaproblemet.

Biologisk mangfold eller bare en blomst? Regnskogen i Ecuador Foto: Spire

Biologisk mangfold eller bare en blomst? Regnskogen i Ecuador Foto: Spire

Du spør kanskje deg selv om hvorfor vi gidder? Du tenker kanskje at det hele ikke vil komme forbi allmenningens tragedie; at de engasjerte aldri vil få med seg alle på de store forandringene verden krever? Du tenker kanskje at det ikke er ditt problem, at det er politikerne som må fikse dette. Som et barn av vestlig forbrukerkultur er det kanskje vanskelig for deg å forstå hvordan et bærekraftig liv kan leves når økonomisk vekst er grunnmuren dagens samfunn er bygget på? Det er mulig at du tilhører en av de som gjerne skulle engasjert deg om du b are visste om et tiltak med garantert effekt. Men det er også mulig at du er en av de som tenker at FNs klimapanel jukser i rapportene sine, og at klimaendringene; de skjer ikke nå, åpenbarnt ikke i denne kalde vinteren.

I klimautvalget i Spire ser jeg ingen skeptikere, tvilere og nølere. Det jeg ser der er mennesker som har skjønt at deres lille, single engasjement for en mer bærekraftig verden er essensiell for at forandring skal skje. Hver brikke i puslespillet har en unik og uerstattelig rolle i å skape det helhetlige bildet. Det har klimautvalget forstått. Det er det samme hvorfor du engasjerer deg. Om det er av urinstiktlige grunner – for å beskytte flokken vår, verne om guds skaperverk, om det er for å sikre biomangfold, tanken på mennesker i sør som lider under mennesker i nords valg og handlinger, tanken på fremtidige generasjoner – hvilke muligheter du gir barna dine, eller om det er for å beskytte ditt lille land mot potensielle klimaflyktninger. Jeg blåser egentlig i hvorfor du engasjerer deg, det som er viktig er at du gjør det. I det minste, bry deg. Ikke vær nødt til å være den som må ta barnebarna på fanget og si at du; at du var den manglende puslespillbrikken når det hele er for sent.

– Andrea Varga Weme i Spires klimautvalg