Evans jobber tett med den zambiske delegasjonen i Doha. Bilde: Evans Tembo