november 2012


Eg håpar dykk har alle lest bloggen Lizzy skreiv for nokre veker sidan. Vi var i Brussel på ei helg som førebudde oss på klimatoppmøtet i Doha. Før eg fortel meir vil eg skifte til engelsk slik at alle som var med i Brussel kan forstå kva eg skriv.

From the 19th to the 21st of October Lizzy and me participated at a preparation weekend together with 15 other youth from eight different European countries. Throughout the weekend, we heard experts talked about climate change politics, simulated the climate negotiations and were divided into three different strategy groups; mitigation, adaptation and article 6. We gathered to prepare for the climate top meeting, where nations meet to come up with a solution to the increasingly rapid climate changing the world is facing. The climate top meeting’s real name is the conference of the parties which again is often refered to as the convention.

Laurence from UKYCC and me worked together on preparing the strategy meeting on adaptation. Some skyping and then working together in google docs made us somewhat ready. Adaptation is a huge theme, and it concerns so much of the negotiations, so to get an overview, our strategy group started by using post-it notes to map out all the different places within the negotiations where adaptation is being worked on. That was a good exercise as we all got a visual overview over the process; also we got to know the UNFCCC’s webpage better, which can be quite tricky.

Working on adaptation is very closely related to working on money. As we know, those nations who are experiencing the least harmfull effects of the climate changes are the same ones that have contributed the most to them in terms of green hous gas emissions. This means that adaptation to climate change by the nations worst effected should be funded by those responible for the changes.

Now it’s not that easy, just coming up with money doesn’t happen over night. Two years ago the negotiators at the climate topmeeting in Cancun decided they should start giving 100 billions annually from 2020, they also decided to create a fund that would handle the money, called the GCF (the Green Climate Fund, it even has its own site). So 100 billions a year, that will take some planning. The structure of the fund itself on the other hand does not need that much planning as the convention already know how to set up funds.

So we figured the most strategic thing we can do is to help the parties (parties means nations) understand where such funding can come from. They need to start discuss who should provide what amount of funding, and also what the specific source of the funding should be. When talking about this issue many people point to the fact that funding should come from different sources, which we agree upon. Last year youth worked with promoting the financial taxation tax (also known as the Robin Hood tax) as an innovative source. This year we want to make a small book that gives an overview over all the different sources. We know there are many, and we know they might be hard to understand, so by making it with pictures and an easy language we believe it will be easier to conceptualize the whole funding issue. I think it will be good, and I’ll update you on it as the work continues. If you have any cool ideas for our work I would love to hear them! Just send me an e-mail: g.kineide@gmail.com
Well enough information for now, I’ll let you know how the work goes, and please if you think this sounds interesting, or if you want to learn more, please check out the climate groups site, or come to one of our meetings (they are every tuesday at 18.00).

– Kine Gjerstad Eide (organizational deputy and climategroup coordinator)

Sjekk denne filmsnutten laget av Future Justice om hvordan et Framtidsombud kan hjelpe politikere til å tenke langsiktig og smart!

– Siv Maren Sandnæs

Spire er meget opptatt av intergenerasjonell rettferdighet for tida, spesielt vi i kampanjegruppa som jobber med å utarbeide Framtidsombud-kampanjen!

Intergenerasjonell rettferdighet handler 0m at vi som lever i dag ikke skal ødelegge for de som kommer etter oss.

Det betyr at vi må tenke over de beslutningene som taes nå. Dette handler ikke bare om miljø og forvaltning av naturressurser, det handler like mye om sosial rettferdighet og at våre barn og barnebarn skal kunne vokse opp under trygge forhold.

Røde Kors har nylig lansert en kampanje som heter «Dropp Bomben» som belyser et viktig tema, både for nåtidens og framtidens generasjoner, nemlig det faktum at det finnes nok atomvåpen i verden i dag til å utslette alt liv på jordkloden flere ganger!

Skriv under på kampanjen «Dropp Bomben» for å få et totalforbud mot atomvåpen!

– Siv Maren Sandnæs

Tidligere har vi i Spire jobbet mye med landran, som blant annet var tema for vår kampanje i 2010. Da påvirket vi politikken direkte ved at flere av våre krav kom med i Stortingsmelding 14. Nå snuser vi på temaet på ny, men nå med et nytt perspektiv: vannran. Temaet er stort, uhåndterlig, men ikke minst – ubeskrivelig viktig.

«Water grabbing refers to situations where powerful actors are able to take control of or divert valuable water resources and watersheds for their own benefit, depriving local communities whose livelihoods often depend on these resources and ecosystems». 

Ferskvann er, vil alltid være og har alltid vært den viktigste ressursen for overlevelse. Det har en karakter, en form og et livsløp som gjør det så vanskelig. I første omgang kan ikke vann overføres. I Norge trenger vi ikke spare på vannet, vi har mengder av det (men burde allikevel av andre årsaker). Andre steder har de aldri nok. Vi har forsøkt å forflytte det, ved å taue isfjell eller slepe poser etter skip. Vi prøver å produsere ferskvann av saltvann, men det er for dyrt. Det finnes per i dag ingen kostnadseffektive måter for å bringe ferskvann fra de vannrike til områder som trenger det (med mindre man selger det som dyrt (og lite bærekraftig) flaskevann).

Det finnes mer enn nok ferskvann til alle, men det er, som penger og velstand, dårlig fordelt. Det regner ned over oss i tide, i utide og av og til alt for sent, det forurenses og det overutnyttes. Ikke minst flyter vann over og under landegrenser, som er en av årsakene til at det så veldig vanskelig å regulere.

Er det de som har elvens utspring på sitt territorie som har retten til det, har alle bare rett på det som strømmer forbi? Skal vi fordele etter behov, skal ingen, skal alle, eller skal noen få eie? Hva med grunnvann? Er det de som eier jorda, eller er det staten som eier? Hvor går grensene i vann?

Disse spørsmålene har plaget mennesker lenge. Et tydelig eksempel er «Guarani Aquifer»; et enormt underjordisk ferskvannsbasseng som ligger under Brasil, Argentina, Uruguay og Paraguay. Det inneholder nok ferskvann til å opprettholde verdens befolkning (dagens) i 200 år framover. Men selv om reservoaret er enormt (37 000 kubikk), er det bare 166 kubikk naturlig tilsig årlig. De fire landene har nære bånd og samarbeider relativt godt ellers, men har i dette tilfellet store problemer med å bli enige om eierskap, forvaltning og fordeling.

Det eksisterer lite, ingen eller utdatert regulering av ferskvann. Og når vennligsinnede stater ikke klarer å bli enige seg i mellom, klarer de sjelden heller å beskytte innbyggerens rett på rent drikkevann. Så kanskje kommer store, utenlandske investorer og kjøper opp landområder i utviklingsland, og da «følger vannet med». Som Anette Tjomsland fra FIVAS påpeker i artikkelen «Landran er vannran» (Ny Tid, 28. september 2012) er det bare én prosent av tilfellene i databasen «Landmatrix» som inneholder informasjon om dette vannet. Med andre ord: Eier du jorda kan du hente opp vann. Industrijordbruk krever vann, mye vann, og dette har mange steder fått store konsekvenser for lokalbefolkningens tilgang til rent og nok drikkevann. Så selv om kampen for vann som en grunnleggende menneskerettighet ble vunnet i 2010, betyr det ikke at arbeidet er over.

I WTO fremmes mer sammenfall mellom handel og miljø som en løsning på globale vannproblemer. Ved å eliminere eller redusere handelsbarrierer på miljøvarer og –tjenester vil man få en bedre og mer miljøvennlig forvaltning, mener de. For oss i Spire er dette en skummel tanke. Privatisering, liberalisering og kommersialisering av naturen, og da i denne sammenheng ferskvann, viser seg igjen og igjen som en lite bærekraftig og lite effektiv måte for å sikre tilgang til rent vann. (Her finner du ni rapporter som omhandler dette). Det burde være et globalt fellesgode, ikke privat og ikke «tradable goods». Vann er noe alle har rett på, nettopp fordi det er så ubeskrivelig viktig.

Følg med på www.spireorg.no for mer om vann.

– Maria Moe (Handelsutvalget)

The warm temperature that welcome us at Charleroi airport in southern Brussels immediately indicated that I was outside Scandinavia and but the magnificent buildings reminded me I was still in Europe just in the warm part of Europe. Having been in Norway for over 2 months now, I have become very Norwegian as you can tell from my winter jackets, scarf and lots of wool on my body!!

Foto: Spire

The first night in Brussels Kine and I couchsurfed in different places and the next day we had to meet up somewhere and that was Midi central station right in the centre of Brussels the European capital! Kine called me and asked me if I was ok with finding my way there alone…and I quickly said yes because after over two months of Oslo city l`m so certain I can find my way in any big city in the world!!!

First experience on the bus was weird I walked to the driver and he was just mute… weird I thought because back in Oslo I always get help from the bus drivers. I walked to the nearest passenger and just forgot I was in a French country and asked her in English!! She just nodded, so I quickly murmured a sentence and she got it that I was asking for the way. Wow i got someone to help me find the way!!I sat near her and kept my eyes on her when she got off, I too went off and pretty much just followed her because she didn’t really talk much. When we got to the station she signalled to me and now I was just supposed to find Kine!! Was so glad when we linked up and we then started our small tour of Brussels just before the opening of the COP18 Preparation meeting at 4pm. It was a very amusing tour and now it was almost time for the meeting lol big cities are just big cities one can never really get used to them! We had no map and as the common saying ladies are bad navigators and cannot really read maps…ha-ha.. well what we went through to find the European Foyer just proved the fact but the most important thing is we still found our way and in very good time so our losing the way was covered by the fact that we had enough time to unintentionally tour Brussels and since land is not steep it was all good to keep walking!!

Foto: Spire

The meeting started on a very good note with some experts making introductions to what COP really is and giving updates from the last one held in Durban. So the overview was given on Day 1 and that pretty much it!! Day 2 started at about 7hrs with breakfast and immediately afterwards we had the big meeting another recap of climate change issues and then the real things started!!! As a youth in YOUNGO I was tasked to find and interview the EU and unfortunately the secretary told me that was not possible as the negotiators were in a very tight meeting …what?? and I was told plan B would be to see the chairperson which I need and after convincing her she agreed to give YOUNG 2 minutes intervention period!! But of course typical of our leaders they managed to shorten it to 1 minute!! Anyways as YOUNGO we were happy as we could have gotten a rude zero minute intervention!!!

Foto: Spire

The negotiations were really tough and finally they all made their points and so after all is said and done we as YOUNGO got together and divided ourselves into 3 working groups with the sole objective of lobbying, scrutinizing and ensuring that the future, our future as young people is not tempered with and we challenged them to UNBLOCK OUR FUTURE!!

Day 3 marked the end of our COP18 Preparation meeting and the beginning of our final tour of the European capital which ended after 10pm. Next day was our trip back to Oslo!! We woke up a bit late and only had 10 minutes in which to prepare!!! But since we had already managed to lose our way several times, the navigation was just at the finger tips!!! We kissed the warm weather goodbye at about 11:45hrs local time and said hello to the cold Norwegian weather and that was how I had a glimpse of my Zambian weather!!!

– Lizzie (utvekslingsdeltaker)

« Forrige side