Først: SORRY! Jeg har nesten ikke blogga. Til gjengjeld har det skjedd mye politisk;
møter med politikere, organisasjonsfolk og ambassadører, i tillegg til avisskriverier,
jobb, seminarer og debatter. Nå sist #Zero12, eller Zerokonferansen som det også kalles.
En god oppvarming til klimaforhandlingene som starta denne uka i Doha (COP18).

Miljøstiftelesen Zero har en annerledes inngang til verden enn Spire. Spire arbeider med
de politiske strukturene, jobber for politisk endring og er en vaktbikkje for folk, natur
og framtid. Zero jobber utelukkende for teknologisk utvikling som skal lede oss mot
nullutslippssamfunnet, og samarbeider tett med næringslivet, uavhengig av hva slags
bedrift det er. Zeros politikk er å aldri kritisere noen.

Zerokonferansen 2012 gikk av stabelen 19. og 20. november og er en årlige samling med
fokus på nullutslippssamfunnet. Med en studentpris for begge dagene på kr 3 200 (uten
middag og overnatting), så er det vanskelig for engasjerte mennesker og vanlige folk å
bli med. Det er først og fremst en arena for næringslivet.

Konferansen er et møtested for å se og bli sett, og nettverke blant de mektige. Mye
penger og politisk tyngde. Det som er kult er hvordan Zero bidrar til å finne løsninger, og
får næringslivsfolk som kanskje ellers ikke er så interessert i miljøutfordringer gira på å
løse klimaproblemet! Zero bidrar til å utvikle løsninger, og #Zero12 var en oppvisning i
spennende teknologi, engasjerte talere og spennende analyser. I tillegg til corny musikk,
og litt amerikansk-evangelisk stemning.

Foto: Spire

NM i mingling

Det å se Kofi Annan tale om verdens utfordringer og si at ”hvis verdens ledere ikke
makter å lede, må folket ta føringen”, høre Bård Vegar Solhjell si ”fakta må ha makta” og
Kåre Willoch filleriste dagens politikere, se treindustrien vise framtidas teknologi, høre
analyser av klimaforhandlingene og om Kina, se Hans Rosling analysere verden med
statistikk, er uten tvil inspirerende!

Fikk blant annet høre hvordan Kina ønsker å utnytte økosystemtjenester maksimalt,
hvordan klimaforhandlingene ikke har tatt innover seg endringene som skjer, og en
oppsummering av utviklingen fra klimaforhandlingene i København til Durban.

Andre ting ved Zerokonferansen var mer absurd. For eksempel å se ukritiske (reklame)
filmer (produsert av Zero) som viser hvor miljøvennlige Coca-Cola er, eller høre at alt
går bra bare vi satser på teknologi virker overmåte naivt for meg. Per-Anders Enkvist,
fra McKinsey bekreftet at ny teknologi ikke er nok til å løse global oppvarming (bilde).

Foto: Spire

Skal vi løse klimautfordringene må vi også ofre noe, og legge om samfunnet vi lever
i. Vi må bruke mindre energi og ikke nødvendigvis satse på økt vekst. Samtidig må vi
passe på å være kritiske til næringslivet, som har en leveregel: tjene penger. Her har
Zero og Spire forskjellige roller. Det er bra og viktig at noen arbeider konkret med
teknologiutvikling, og får med aktører som ellers ikke hadde gjort en like god innsats for
klima. Så skal vi ta oss av en del av den andre biten.

Noen ganger går teknologioptimismen til Zero litt fort i svingene, oppfordrer til forbruk,
og mangler en helhetlig analyse. Et eksempel var Zeros biodrivstoffoptimisme for noen
år siden som ikke tok inn over seg landranproblematikk og bærekraftsutfordringene ved
monokulturlandbruk, i tillegg til biodrivstoffs bidrag til å presse opp matprisene globalt.
Her kunne Zero våget å være mer kritiske – men så er Spire også interessert i å sparre
med Zero for å finne fram til de gode løsningene.

Under åpningstalen i år lanserte Marius Holm, leder av Zero, et nytt finansinitiativ som
skal føre norske penger inn i fornybar energi i fattige land. Dette er jeg veldig spent på å
høre mer om, og hva som er tanken bak – og håper å diskutere dette med Zero snart!

Takk til Zero for en interessant konferanse! Og min indre gutt og teknologioptimist sier
takk for at jeg fikk prøvekjøre el-bil!

– Harald Sakarias (leder av Spire)