Onsdag 14 november arrangerte handelsutvalget debatten “FairTrade – En god løsning eller symptomlindring”. Bakgrunnen for debatten var fjorårets Stormøte i Spire, der det ble diskutert hvorvidt Spire fortsatt skulle være medlem i FairTrade Norge. Handelsutvalget ble dermed utfordret til å arrangerere en debatt der spørsmål rundt FairTrades virkning på det større handelssystemet skulle bli drøftet.

Foto: Spire

Vi startet debatten med et kulturelt innslag av norgesmester i poesislam Sarah Ramin Osmundsen, som fremførte tre “dikt” i spoken word sjangeren. Det ble en veldig fin opplevelse, og satte standarden for resten av kvelden. Debatten ble ledet av Spireleder Harald Sakarias Hansen, mens paneldeltakerne var Karl Oskar Hansen fra Friends FairTrade, Knut Hjelleset fra RORG, og Siri O Kalvø fra Utviklingsfondet. Karl Oskar Hansen drøftet de positive effektene FairTrade har hatt for de bøndene som er med i ordningen. Ikke bare ga FairTrade bøndene bedre lønn, men oppmuntret bøndene til å organisere seg. Han mente FairTrade kunne bidra til å styrke bønder i Sør sin bevissthet rundt sine rettigheter.

Foto: Spire

Siri O Kalvø var mer kritisk til FairTrade. Basert på sitt feltarbeid i Costa Rica har hun erfart at ordningen ikke alltid holder det den lover, og er skeptisk om hvor mye den faktisk hjelper bøndene. Blant annet blir ikke stilt samme krav om arbeidsforhold til migrasjonsarbeidere som jobber for småbønder. FairTrade er litt bedre enn vanlig handel, men fortsatt sterkt urettferdig. Hun fryktet også at FairTrade kunne bli en sovepute, der aktivister brukte energi på noe som ikke ga store endringer, istedenfor å kjempe for et mer rettferdig politisk system. Dette ble den store skillelinjen i debatten. Knut Hjelleset argumenterte mot dette, og mente at FairTrade tvert imot skapte mer bevissthet om et urettferdig handelssystem, særlig blant grupper som vanligvis engasjerer seg. FairTrade kan også virke som en åpning til videre politisk engasjement for ungdommer. I tillegg mente han det ikke fantes belegg for å hevde det var en sovepute. FairTrade Norge deler de samme målene som Spire, og vi burde jobbe sammen med dem, selv om vi ikke er enige om alt.

Foto: Spire

Det ble en veldig god debatt, som varte langt over tiden, noe som alltid er et godt tegn. Det ble stilt mange intelligente spørsmål fra salen, bl.a. om FairTrade bidro til å forsterke den kolonialistiske handelsstrukturen med råvareksport fra Sør, mens et annet spørsmål var hvorvidt forbrukermakt faktisk eksisterte og om det kunne føre til endring. Det ble ingen klar konklusjon på debatten. Bør FairTrades viktigste funksjon være at den styrker norsk bevissthet, samtidig som dens praktiske innvirkning i Sør spiller en mer underordnet rolle? Vi tar debatten videre til Stormøtet i april.

– Eivind Breidlid (Handelsutvalget)