Spire er meget opptatt av intergenerasjonell rettferdighet for tida, spesielt vi i kampanjegruppa som jobber med å utarbeide Framtidsombud-kampanjen!

Intergenerasjonell rettferdighet handler 0m at vi som lever i dag ikke skal ødelegge for de som kommer etter oss.

Det betyr at vi må tenke over de beslutningene som taes nå. Dette handler ikke bare om miljø og forvaltning av naturressurser, det handler like mye om sosial rettferdighet og at våre barn og barnebarn skal kunne vokse opp under trygge forhold.

Røde Kors har nylig lansert en kampanje som heter «Dropp Bomben» som belyser et viktig tema, både for nåtidens og framtidens generasjoner, nemlig det faktum at det finnes nok atomvåpen i verden i dag til å utslette alt liv på jordkloden flere ganger!

Skriv under på kampanjen «Dropp Bomben» for å få et totalforbud mot atomvåpen!

– Siv Maren Sandnæs

Reklamer