Etter to lange dager i FAO-bygget i Roma er Civil Society Mechanism (CSM) Forum over for denne gang. Vi har sammen med organisasjoner fra forskjellige steder i verden diskutert og gjennomgått planen CSM har for konferansen i komiteen for verdens matsikkerhet (CFS39) neste uke. Vi har møtt mange forskjellige mennesker med ulik bakgrunn og har fått mye nyttig informasjon som vi kan ta med videre. Det var ikke mange ungdomsorganisasjoner tilstede, vi i Spire var de yngste deltakerne. Spire er hovedsaklig enig i det som blir avgjort i CSM og vi valgte derfor å fokusere på unges rolle og rettigheter da det var mulig å komme med innspill.

Jeg er ny i Spire og har aldri vært på en slik konferanse før, og det var nytt og spennende å få være med og se hvordan et slikt forum foregår. Men siden det kun har vært representanter for sivilsamfunn og andre NGOer det var ikke så skummelt denne gangen. Stemningen blir nok en annen neste uke. Som det ble sagt tidlig på morgenen: ”I can see you are representing the civil society, no one is putting on a tie”.

Helgen har hatt fokus på ni temaer til CFS39, der de fleste har hatt et utvalg som har jobbet med temaene gjennom hele året. Temaene var:

  1. Climate Change and food security
  2. Social protection
  3. Responsible agricultural investment (rai)
  4. Global Strategic Framework (GSF)
  5. Protracted Crises
  6. Food Security & Nutrition Terminology
  7. Monitoring & Accountability
  8. Policy gaps & emerging issues
  9. Global & Regional Coordination & Linkages with CFS

Spire valgte å fokusere på gruppemøtene om klimaendringer, ansvarlige jordbruksinvesteringer, global strategic framework (GFS) og Global & Regional Coordination & Linkages with CFS. Temaene fikk ca. to timer hver og mye av tiden bestod av orientering av hva som har blitt gjort gjennom året. Inntrykket vårt er at disse gruppene som jobber året rundt har mulighet til å påvirke mye og vi håper å kunne bli med fram til neste år.

CFS er som navnet sier en konferanse om matsikkerhet i verden. For noen representanter på CFS vil det si at det er matsikkerhet det skal være snakk om, ikke noe annet, som for eksempel menneskerettigheter, klimaendringer eller handel. Det er det andre FN-organer som tar seg av. Disse temaene har åpenbart en sammenheng og kan knyttes opp til problemene om matsikkerhet og matsuverenitet, og CSM mener derfor at det er helt riktig at CFS skal ta opp dette. Hvis ikke de forskjellige organene kan overlappes på denne måten kommer man ingen vei. En annen ting som ble diskutert i helgen var matsuverenitet. Begrepet matsuverenitet  handler ikke bare om å utrydde sult, men er ”folk, lokale samfunn og lands rett til å bestemme sin egen landbruks- og matpolitikk som er økologisk, sosialt og økonomisk tilpasset deres spesielle betingelser”. Dette er noe av det viktigste Spire jobber med og det er derfor synd at begrepet ikke har stor oppslutning i CFS. Sivilsamfunnsorganisasjonene og CSM mener begrepet er svært viktig, men enkelte i CFS har klart sagt ifra at dette begrepet er noe de ikke vil se i det hele tatt og det blir derfor vanskelig å ta opp i CFS39. Dette er dumt, men man kan kanskje ikke forvente det beste på slike konferanser.

I morgen starter selve CFS39 og vil vare frem til 20. oktober. Dette blir ikke Spire med på i år, men etter to forberedende dager sammen med resten av representantene for sivilsamfunnet har vi fått et godt innblikk i hva man vil snakke om den neste uka. Spire har ikke vært med på det forberedende arbeidet gjennom året, som mange andre i CSM har, men vi vet at det ligger mye tid og ressurser bak det som vil bli gjort under CFS denne uken. Spørsmålet er om alt arbeidet som er gjort vil ha mye å si i forhandlingen på CFS. Selv om CFS er kjent for å inkludere representanter for sivilsamfunnet på konferansen betyr det ikke nødvendigvis at det får stor betydning i de viktigste beslutningene. CSM kan påvirke, men har ikke mye makt i forhold til de andre deltakerne.

Men Spire har troa og håper CFS39 gir positive resultater som vil bidra til matsikkerhet i hele verden. Aksel fra Utviklingsfondet blir igjen i Roma og skal delta på CFS39 og vi vil forhåpentligvis få noen positive oppdateringer på hvordan konferansen utvikler seg. Vi ønsker CSM lykke til på CFS39 og gleder oss til neste år!

– Jorunn Johannessen, medlem i matutvalget