Hvert år har vi to kampanjer i Spire. Disse skal ha en politisk del og en informasjonsdel. Høsten 2012 har rettighetene til småskala fiskere hovedfokus gjennom kampanjen “Fisk For Folket”. Vi begynte med å sette fokus på norske handelsinteresser, og har skrevet en rapport om dette som vi lanserte tidligere i september. Rapporten Norway´s pursuit of trade and happiness: Norwegian trade interests and small-scale fishers in Kerala tar for seg hvordan norske oppdrettsinteresser påvirker livet til fiskere i utviklingsland. Det kan du lese mer om her.

Vi har lansert rapporten i Oslo, Tromsø, Trondheim og Bergen. Her fra Litteraturhuset (Hanne til venstre og meg til høyre).

I tillegg har vi arrangert u-landsseminar på Blindern om fiskeri og matsikkerhet.

Brit Fisknes (Norad), Arne Eide (Universitetet i Tromsø) og Carsten Pedersen (Masifundise).

20. september var vi tilstede ved Elvelangs i fakkellys langs Akerselva i Oslo. Her viste vi bilder fra feltarbeid, delte ut rapport og brosjyre, arrangerte quiz, og delte ut saltsild, lakrisbåter og tørrfisk.

Vi har hatt flere oppslag i media og fortsetter å jobbe med dette – samtidig satser vi framover på å ta for oss flere fiskeripolitiske tema. Det heiteste blir et arrangement om kvotebasert fiske i midten av november.

– Harald Sakarias (leder av Spire)