Går du rundt i din hverdag og sorterer søppelet ekstra nøye? Kjører kollektivt eller reiser for egen maskin? Kjenner du at det stikker litt i hjertet når klimasaken kommer opp til diskusjon, og du føler at du kunne bidratt mer? Da er din fortvilelse kommet til en ende. Spire sitt klimautvalg kjenner på akkurat de samme følelsene og tankene som deg, og gjør noe med det.

Foto: EpSos / Flickr.com

Menneskene bidrar til klimaendringer gjennom et overforbruk av verdens ressurser som ikke er bærekraftig, noe som betyr at vi også har mulighet til å endre de. Menneskeskapte klimaendringer fører til problemer for mange mennesker gjennom blant annet kraftigere ekstremvær som skaper død og store ødeleggelser. Og hvem blir rammet? Først og fremst fattige i Sør. Industrilandene oppnådde sin velstand gjennom intensiv bruk av naturressurser og dermed også massive utslipp av klimagasser. Fattige land har også rett på økonomisk utvikling, men det er essensielt at denne er bærekraftig. Ingen er fritatt ansvaret for bærekraftig handling. «Klimarettferdighet» anerkjenner at rike land har bidratt i størst grad til klimaendringene, og har derfor det største ansvaret for å løse problemet. Internasjonale klima- og miljøavtaler må baseres på prinsippet om «felles, men ulikt ansvar». For å stabilisere klimasystemene må vi ned på et CO2-nivå som tilsvarer 350 partikler pr. million (PPM) og begrense temperaturstigningen til 1,5 grader.  Norges rikdommer er i stor grad basert på fossile brennstoff, derfor har vi et særlig ansvar ovenfor de landene og menneskene som lider mest under klimaendringene.

Foto: gisleh / flickr.com

I klimautvalget i Spire jobber vi aktivt med å påvirke klimapolitikken, og endring av holdninger gjennom informasjonsarbeid både internasjonalt og nasjonalt. Vi arrangerer mange morsomme events og kampanjer i Norge og er internasjonalt til stede blant annet på klimakonferansene. Så kjære klimaaktivist, vel møtt til oppstartsmøte i klimagruppa tirsdag 21. august klokken 1800 i Grensen 9, fjerde etasje (Miljøhuset). Ring på Utviklingsfondet. Vi gleder oss til å bli kjent med deg!

Andrea Weme (medlem i Spires Klimautvalg og Spires Kjernegruppe)