Prinsippet om bærekraftig utvikling er godt forankret i norsk politikk. Norge liker å ta på seg rollen som foregangsland i miljø og utviklingspolitikk og på mange områder er Norge best i klassen. Vi har et velfungerende demokratisk system som andre stater kan se langt etter, men bærekraftig utvikling krever langsiktig tenkning, og akkurat der er ikke sosialdemokratiet perfekt. En valgperiode i Norge er på fire år og i denne perioden gjelder det for politikere å ta beslutninger som vil gjøre dem populære og sørge for at de blir gjenvalgt til neste periode. Typisk for slike beslutninger er at de legger vekt på kortsiktig økonomisk vekst og i noen tilfeller desverre går på bekostning av grunnlaget for langsiktig velferd.

Det er her en ombudsperson for framtidige generasjoner, et framtidsombud, vil kunne være til hjelp. Dette vil være en institusjon som har som oppgave å tenke langsiktig. Barneombudet fungerer som en talsperson for barn og jobber for barns rettigheter, et framtidsombud vil i likhet  med barneombudet passe på de som enda ikke er født og jobbe for at de skal ha de samme mulighetene og rettighetene som vi nyter så godt av i dag. Dette innebærer at vi tar vare på miljøet og resursene som legger grunnlaget for velferdssamfunnet vårt.
Institusjonen må være politisk uavhengig og trekke inn kunnskap fra forskjellige felt. Institusjonen bør jobbe proaktivt og fungere som et rådgivende organ for politikere og beslutningstakere, og etterse at vi driver en bærekraftig nasjonal og internasjonal politikk.

Bærekraftig utvikling har altså vært et mål i FN og i norsk politikk siden Brundtlandkommisjonen ga ut rapporten “Our common future” i 1987. 25 år senere er det tydelig at arbeidet ikke har vært godt nok, planetens bæreevne er alvorlig truet og vi ser stadig flere sosiale og økonomiske kriser i verden. Vi i Spire mener at om vi skal forbedre arbeidet for en bærekraftig utvikling må vi tenke nytt og ikke minst langsiktig. Definisjonen på bærekraftig utvikling er bygget på hensynet til kommende generasjoner, det er nå på tide at Norge tar dette på alvor og oppretter et framtidsombud!

Her kan du se et kort klipp med ungarns ombudsmann for fremtidige generasjoner.

Foto: vimeo.com

Og her ser du Allistair fra World Future Council snakke om hvorfor man trenger en ombudsperson/høykommissær for fremtidige generasjoner i FN. (PS: i bakgrunnen kan du se Mari og Siv Maren fra Spire som aksjonerer for høykommissær for fremtidige generasjoner under Rio+20!)

Spire begynner i disse dager arbeidet med framtidsombudkampanjen, vil du være med kan du kontakte kampanjeleder Siv Maren Sandnæs på mail: smsandnaes@gmail.com.

– Siv Maren Sandnæs