…et nytt skritt i Spires internasjonale arbeid.

Spire har i vår samarbeidet med NfYD om å evaluere demokratiet i hverandres organisasjoner. Prosjektet viste at det er en del å jobbe med i begge leire!

Foto: Spire

Spires internasjonale samarbeid har lenge hatt flere bein å stå på. I klimaforhandlingene jobber vi i YOUNGO-nettverket av ungdomsorganisasjoner fra hele verden, i vårt politiske arbeid bygger vi på samarbeidspartnere som La Via Campesina, og vi har utvekslinger med samarbeidspartnerne våre i Sør, denne høsten fra YEN-Zambia. Denne våren har det internasjonale arbeidet gått et skritt videre, til å jobbe med organisasjonsbygging i Spire og Network for Youth Development, NfYD. Ragnhild og Gro fra Internasjonalt Utvalg i Spire har i vår, sammen med Dumisa og Tryness fra Network for Youth Development (NfYD) i Malawi, jobbet med et tosidig prosjekt om organisasjonsbygging og demokrati på den ene siden, og kvinner og klimaendringer på den andre. Dette innlegget handler om organisasjonsbyggingsdelen.

Frihet og donorpåvirkning

Hvordan kan man, på en likeverdig og rettferdig måte, evaluere demokratiet i to organisasjoner som er så ulike som Spire og NfYD? Spires medlemmer er enkeltpersoner, mens NfYD er en paraplyorganisasjon med partnerorganisasjoner over hele Malawi. NfYD har flere ansatte som jobber fulltid i sekretariatet, mens Spires organisasjonssekretær Siri er den eneste i Spire som får lønn for strevet i form av penger. Mens Spire har stor grad av frihet til å velge politiske satsningsområder og organisasjonsstyring, er NfYDs prioriteringer mye mer styrt av sin viktigste donor, vår moderorganisasjon Utviklingsfondet.

Har vi egentlig noe til felles? Kan vi begge tjene på samarbeidet, slik et likeverdig prosjekt krever? Svaret etter denne våren er etter undertegnedes mening helt klart ja, så lenge prosjektene er godt fundamentert i og tematikken passer for begge organisasjonene. Og hva er vel mer relevant over landegrensene enn hvordan det står til med demokratiet i organisasjonene?

Vedtektsrasing

Evalueringen av Spires Stormøte 21.-22. april var startskuddet. Stormøtet fikk uunnværlig hjelp av ordstyrermester Christer Guldbrandsen. Plattform og vedtekter ble endret, nye tillitsvalgte ble valgt, resolusjoner stemt over, og vi hadde Spire-historiens første benking på ledervervet. Evalueringen i ettertid sa imidlertid at det er vanskelig for nye medlemmer å følge med på prosessene, og at dette kan være et demokratisk problem. Det første årsmøtet, stormøtet eller generalforsamlingen man deltar på er som oftest en delt opplevelse. Noen elsker å rase gjennom vedtektene og stemme over endringsforslag på endringsforslag på endringsforslag, mens andre blir lei av flisespikking og lurer på hvor mye det egentlig har å si om det står sola eller solen i plattformen. Og noen blir dessverre sittende med en følelse av at de ikke har nok kompetanse til å delta. Likevel vil veldig mange se på det som en fordel å kjenne til hvordan demokratiske prosesser i en organisasjon faktisk fungerer. Poenget er at alle nye kan trenge en liten gjennomgang av relevante begreper og prosesser, slik at man ikke blir sittende og føle seg dum. Dette blir derfor en av anbefalingene til Kjernegruppa fra dette prosjektet.

Store forskjeller i vedtektshåndtering

NfYDs årsmøte var 9.-10. juni. Her var Ragnhild og Gro tilstede sammen med Dumisa og Tryness for å observere og evaluere, og ikke minst for å bli bedre kjent med en organisasjon Spire har samarbeidet med i fem år. Deres årsmøte var ganske annerledes enn Spires Stormøte. Bare det faktum at de ikke har noen politisk plattform, og at det ikke var kommet inn noen endringsforslag til deres vedtekter, illustrerer forskjellen, for den som har vært på et Spire-Stormøte. Møtet hadde flere taler og mindre diskusjoner. I evalueringen kommenterte vi at dette fører til færre fora for medlemsorganisasjonene i NfYD til å komme med sine syn på samarbeidet med paraplyorganisasjonen. Samtidig fant vi igjen diskusjonene vi savnet i workshopen om kvinner og klimaendringer i dagene som fulgte årsmøtet, diskusjoner som vi så var veldig nyttige og engasjerende. Valget av nye tillitsvalgte viste at verken medlemmene, styret eller sekretariatet hadde full oversikt over hva som stod i vedtektene. Dette påpekte vi at var et stort problem som går både på tilgjengeligheten til grunndokumenter og voteringsprosessen ved valg.

Forandring innenfra

Å være observator på en annen organisasjons årsmøte er både lærerikt og krevende. Alle kommentarer og anbefalinger både til Spire og NfYD presenteres for våre respektive styrer/Kjernegruppe i august, en rapport alle interesserte vil kunne få tilsendt. Det er liten tvil om at de fire deltakerne fra Spire og NfYD har lært mye. Nå gjenstår det å se hvordan organisasjonene som helhet kan lære og utvikle seg videre. Den viktigste lærdommen har uansett vært at det er Spires medlemmer som skal forandre Spire, og det er NfYDs medlemmer som skal forandre NfYD. Men vi kan gi hverandre gode råd på veien.

En gammel kjenning

Og forresten, Daniel Osmundsen, som for fem år siden reiste til Malawi for å bygge de første steinene i samarbeidet mellom Spire og NfYD, var tilfeldigvis i byen da vi var der. Han jobber for tiden som Fredskorps-deltaker i Malawi. Fem år er lenge i Spire-sammenheng, både siden vi er en ung organisasjon og fordi vi har til dels drastiske utskiftninger av tillitsvalgte hvert år. Daniel var derfor god å snakke med for å få perspektiv på samarbeidet med NfYD. Det er også alltid spennede å se hvor det blir av tidligere Spire-medlemmer, og han hilser til alle kjente.

– Gro Mostuen (medlem i Internasjonalt Utvalg)