Denne våren har det vært opphetet diskusjoner rundt norsk klimapolitikk. Regjeringen la i april fram den etterlengtede Klimameldingen. Spire ble ikke imponert. Sammen med Changemaker skrev i Dagbladet om 10 grunner til ikke å date Jens Stoltenberg. Klimameldingen gjorde nemlig ikke Statsministeren vår til en pikenes Jens! Spire ønsket seg derfor et Klimaforlik. Et forlik som kunne gi en mer ambisiøs og langsiktig klimapolitikk. Sammen med over 70 andre organisasjoner krevde vi skjerpet forhandlinger om et ambisiøst Klimaforlik på Stortinget. På torsdag forrige uke la partiene på Stortinget, med unntak av FrP, fram Klimaforliket – ble vi imponert denne gangen?

Foto: Natur og Ungdom

Forrige klimaforlik fikk vi i 2008. Da ble de sammen partiene som i det nye forliket enige om de overordnede målene for norsk klimapolitikk. Regjeringens Klimamelding og det nye Klimaforliket skulle komme med tiltakene for å nå målene vi satt oss i 2008. Mål om 30 prosent kutt inn 2020, herunder å ta 2/3 av disse nasjonalt, og mål om et karbonnøytralt Norge innen 2030. Tverrpolitiske forlik sikrer forutsigbar og langsiktig politikk, noe som er veldig viktig i klimapolitikken.

Foto: Dagbladet

Men har Klimaforliket gode nok tiltak? Det er noen gode tiltak i Klimaforliket. Blant annet bevilges det mer penger til kollektiv transport og et klimateknologifond, og oljefyring gjøres forbudt. Spire er også glad for at Stortinget skal utrede en norsk klimalov. Spire har krevd en klimalov helt siden 2007, da vi hadde dette som kampanjekrav. En klimalov vil lovfeste mål om utslippskutt, og vil derfor kunne skape enda mer forutsigbarhet og langsiktighet i klimapolitikken.

I kronikken i Dagbladet skrev vi om at Jens fortsatt flørter med eksen, altså oljeindustrien. Selv om det er noen gode tiltak i Klimaforliket viser det at samtlige partier også er litt «hang up» på ekskjæresten. Klimaforliket rører ikke oljeindustrien, og lar dermed Norges største forurenser slippe unna (oljeindustrien står for ¼ av norske utslipp)

Det er positivt at Klimaforliket kom og tiltakene er et sted å begynne for å kutte norske klimautslipp. Samtidig må ikke glemme at vi trenger mer ambisiøse mål og tiltak som også tør å utfordre oljeindustrien.

– Kari-Anne Isaksen