Spennende samarbeidsprosjekt med Spires partnerorganisasjon i Malawi!

I Spire setter vi vår stolthet i å jobbe for likeverdig partnerskap mellom Nord og Sør. Vi vil også være en organisasjon som er åpen for alle som vil engasjere seg i Spires kjernesaker, også dem med et annet morsmål enn norsk. Men får vi det til?

Spire har flere partnerorganisasjoner og er en av de beste organisasjonene på å tilrettelegge for engelsk som arbeidsspråk, blant annet ved å oversette alle kjernedokumenter til engelsk og legge opp til å snakke engelsk på møtene. Hvor ofte evaluerer vi oss selv?

Foto: Spire

Nå har vi fått til et LNU-støttet samarbeidsprosjekt som kombinerer disse to aspektene ved organisasjonen, og som i tillegg kan gi oss en tydelig pekepinn på hvordan vi ligger an i arbeidet for å inkludere våre medlemmer på en demokratisk måte.

For ikke lenge siden fikk Spire besøk under Stormøtet, av to representanter for den Malawiske organisasjonen NFYD, Network for Youth Development. De var tilstede som observatører for evaluere årsmøtet vårt, med hensyn til både demokrati og inkludering.

Foto: Spire

Sammen med de to deltakerne fra NFYD skal Gro Mostuen og jeg for Spire utarbeide en rapport for hver vår organisasjon, basert på innspill fra alle fire, om hvordan vi bedre kan legge til rette for at vi ivaretar demokratiet og inkluderingen i organisasjonene våre. Konkret vil vi blant annet se på medlemmenes tilgang til formelle dokumenter, hvor gode vi er på å gi informasjon til medlemmene, om vi følger vedtektene og om det legges godt nok til rette for at alle kan føle at de henger med i svingene når heftige debatter gjennomføres på årsmøtene. Vi gleder oss til å besøke NFYDs årsmøte i juni!

En av Spires visjoner er å representere stemmen fra Sør gjennomgående i Spires politiske arbeid. Gjennom å gi ungdommer med ulike perspektiver og møterom utformes fremtidens politikk. Dette prosjektet går rett i kjernen av visjonen, og gir rom for en likeverdig utveksling av erfaringer og innspill på tvers kulturforskjeller og et stort verdenshav. I  første omgang i et organisatorisk perspektiv, men samtidig legger vi grunnlaget for videre samarbeid med organisasjonen, som jobber mye med klimaspørsmål og bemyndiggjøring av ungdom, akkurat som vi i Spire gjør.

– Ragnhild Lunner (internasjonalt ansvarlig)