«Tja? Hva mente vi egentlig i Durban?»

Mellommøte i klimaforhandlingene i Bonn har vært første gang landene møtes etter toppmøtet i Durban i desember 2011. Det er tydelig at Durban-plattformen har litt voksesmerter her i Bonn. Mange land har måtte presisere hva de egentlig mente i Durban og hvordan de tolket vedtaket.

Image

Forhandlere i intens diskusjon. I midten Jonathan Pershing, sjefsforhandler fo USA. Bilde: IISD

«Større utslippskutt nå – kom igjen»

Etter Durban var vi redde for at all snakk om utslippskutt ville forskyves til 2020. Heldigvis er det nå i Bonn stor enighet om at vi også må få til større utslippskutt før 2020. Nå måtte dette følges opp med løfter fra de rike landene med løfter på bordet senest under COP18 i Doah, Qatar.

Image

Forhandlingssporene KP og LCA er lei seg – de trenger gaver med utslippskutt fra rike land. Bilde: Young FoEE

Image

Her har rike land levert utslippskutt og alle glade. Bilde: Adopt a Negotiator

«Klimarettferdighet problemet eller løsningen?»

For den nye avtalen som landene skal komme fram til i 2015 trenger vi en mer konkret forståelse av klimarettferdighet. Dette må til for å finne ut hvordan blant annet utslippskutt og finansiering av tilpasning og utslippskutt skal fordeles. I går aksjonerte vi i Bonn for å vise at klimarettferdighet må sees på som et guidene prinsipp for høyere ambisjoner for å løse klimakrisa.

Image

Spire aksjonerte med Changemaker, Natur og Ungdom, Grønn Ungdom og andre ungdomsorganisasjoner for å vise at klimarettferdighet må ligge til grunn for fordelingen av forpliktelser. Bilde: YOUNGO

«Flere markedsmekanismer? Nei takk!»

I Bonn har det vært diskutert nye makredsmekansimer – altså hvordan man kan kjøpe og selge utslippskutt. Ungdommen lagde en aksjon på dette, fordi vi mener vi ikke trenger mer fleksibilitet før det er høyere ambisjoner for utslippskutt. Det gir ingen mening at rike land i større grad kan kjøpe seg ut av knipa. «Action not distraction», fortalte vi forhandlerne.

Image

Nei takk til flere markedsmekanismer. Bilde: IISD

«Ikke bånn i Bonn»

At vi unge i Bonn jobber sammen med lobbying og aksjoner (og tar oss litt tid til tysk øl) er utrolig inspirerende og viktig for å bygge en sterk internasjonal bevegelse. Vi diskuterer hvordan vi i enda større grad kan samarbeide om å kjempe for en rettferdig og trygg framtid. Heia!

«Yes we can» Bilde: Kari-Anne Isaksen

– Kari-Anne Isaksen (koordinator for klimautvalget)