Millioner av unge mennesker verden over bruker vanvittig mye tid og krefter på frivillig politisk arbeid – hvorfor i all verden gjør vi det? Er det vits? Det er kanskje et dumt spørsmål, men det hender at jeg stiller meg det spørsmålet sjøl.

Selvfølgelig er det vits. Vi trengs! Enten det er lokalt eller globalt, enten det gjelder skeives rettigheter, kulturpolitikk, ressursfordeling eller matsikkerhet og bærekraftig utvikling – det trengs ungt engasjement. Uten oss hadde mye beveget seg i feil retning. Det er vi som kan utfordre det etablerte for å få til noe bedre.

Foto: Harald Sakarias

For å ha et levende demokrati trengs det organisasjoner som følger med på samfunnsutviklingen og ivaretar de interessene som ikke er kapitalsterke. Vi er eksperter på våre områder og kan opplyse politikere om hva som skal til for å skape en bedre verden – og når vi treffer de politikerne og lederne som er visjonære nok til å treffe modige beslutninger, så trenger de sivilsamfunnet i ryggen for å kjenne folkets støtte.

I Spire har vi fortsatt trua på at verden skal bevege seg i riktig retning. Vi er unge mennesker med stort engasjement, og ser på ting med friske øyne. Studier eller jobb går hånd i hånd med å bruke tid og energi på å jobbe med de store globale utfordringene verden står overfor. Vi kan rett og slett ikke la være.

Foto: Siri O. Kvalø

Jorda er prega av stor urettferdighet, og utfordringene knytta til matsikkerhet og miljø er enorme. Ressursfordelingen mellom fattig og rik og ung og gammel er skammelig verden over, og det gjenspeiles i politisk innflytelse. Om det ikke er vaktbikkjer der ute som passer på og krever endring, så er det de store økonomiske interessene som styrer og får gjennomslag. Vår rolle er å passe på og utfordre det etablerte – vi ser lenger enn cash og lenger enn stortingsperioder. Det handler tross alt om hvilken verden vi vil leve i og hvilken framtid som skal utformes for vår generasjon i dagens politiske diskusjoner.

I helgen møttes 40 av Spires aktive medlemmer til stormøte, organisasjonens øverste organ, for å diskutere veien framover. Vi diskuterte politiske prioriteringer framover og hvordan organisasjonen skal driftes. Politisk plattform og vedtekter har blitt oppdatert, ny kjernegruppe valgt og ikke minst har «ombudsperson for fremtidige generasjoner» blitt løftet fram blant våre viktigste politiske prioriteringer.

Bli medlem, støttemedlem eller aktiv i Spire – send <Spire din@epost.no> til 2434 (50,-)

Vi er større enn noen gang, og vi gir oss ikke. Jeg gleder meg til året som kommer!

– Harald Sakarias (påtroppende leder)