I dag, den 17. april, er det som tittelen sier «The international day of peasant struggle». Denne dagen får ikke så mye oppmerksomhet i Norge, men det er likevel en utrolig viktig dag. Markeringen av dagen ble startet for å minnes massakren av 19 landløse bønder som krevde tilgang til jord i Brasil i 1996.

Menneskene rundt om i verden deler, som vi alle vet, en ujevn fordeling av verdens goder og byrder. Det ordet som for meg best representerer Spire er «rettferdighet». Spire kjemper for at det skal bli mer sosial rettferdighet rundt om i verden, og at vi skal klare å dele verdens ressurser på en likebyrdig og bærekraftig måte. Dessverre er vi fortsatt langt unna målet.

Foto: ianmackenz / flickr.com

Heldigvis er ikke Spire alene. I anledning den internasjonale småbrukerdagen mobiliserer den globale bondebevegelsen La Vía Campesina til massemønstring. I år er det landran som står på agendaen, og målet er en offensiv mot stater og selskaper som i stadig større grad forsyner seg av jord i utviklingsland. Bønder som har bodd og dyrket land i disse områdene, av og til i århundrer, tar til motmæle og krever tilgang til landjord i disse områdene for å fortsatt kunne dyrke mat til sin familie og sine lokalsamfunn. La Vía Campesina er blant de høyeste stemmene som roper etter rettferdighet, og som hevder at landran i mange tilfeller hverken fører til et bedre miljø, mer rettferdig fordeling av ressursene, utvikling eller fattigdomsbekjempelse. Heller stikk motsatt. Spire er helt enig!

Foto: Friends of the Earth International / flickr.com

I dag krever bondeorganisasjoner i hele Brasil å få jorda si tilbake. De organiserer folkeprotester i gatene i Mozambiks hovedstad og i Jakarta i Indonesia. De markerer sin motstand i Brüssel mot EU-kommisjonens 50-års feiring av EUs (dårlige) jordbrukspolitikk, the Common Agriculture Policy. De forbereder seg på kampene som skal komme under verdensbankens konferanse neste uke, og mot sterke og grådige krefter som vil motarbeide dem i Rio i sommer og under alle kommende internasjonale samlinger. De kjemper for retten til at land, vann og frø skal være et felles gode som skal brukes til å mette verden og ta vare på jorda.

Deres kamp blir stadig viktigere, i en verden hvor de fattiges og rettighetsløses stemmer blir mindre og mindre hørt. Det er alles ansvar å støtte denne kampen, selv om vi her i Norge ikke føler oss berørt. Kampen for rettferdighet er den viktigste kampen i verden, og det at vi føler solidaritet med hverandre er for meg den viktigste menneskeverdien av alle. Uten den verdien ser jeg ingen god framtid for noen av oss.

Din stemme og din mening er viktig. Spire kjemper for rettferdighet, og ditt medlemskap i Spire gjør dette mulig. Støtt oss, eller andre organisasjoner som kjemper for en bedre verden. Det er ikke mye som trengs for å bidra!

Les mer om den internasjonale småbrukerdagen og de ulike aksjonene her.

– Mari Gjengedal (koordinator for matutvalget)