Mange tenker kanskje: Ja, Spire er en kul organisasjon, men hva gjør de egentlig?
Vel, blant mye annet pleier Spire en gang i måneden å arrangere et såkalt torsdagsforum. Dette er en mulighet for alle som vil, både Spiremedlemmer og andre, til å treffes og snakke eller lære mer om ting som opptar oss. Her kan man både bli kjent med nye temaer og hverandre.

Denne månedens «torsdags»forum ble avholdt i går, onsdag 11. april, og handlet om Rio+20. Dette er FNs konferanse for bærekraftig utvikling, som avholdes i Rio i sommer, og Spire har allerede jobbet mye med det. Vi har jo en knakende bra vårkampanje som kjøres i disse dager, og i tillegg jobber vi mye med å påvirke selve politikken rundt Rio. Derfor hadde vi denne gang lyst til å fokusere spesielt på konseptet Ombudsperson for framtidige generasjoner, noe Spire har lyst til at den norske delegasjonen virkelig skal fronte i Rio.

Før vi startet, fikk alle middagssultne smake kjempegod suppe, denne gangen med tomat og grønnsaker. Til å sparke avgårde forumet for oss, hadde vi Aksel Nærstad på besøk. Det er den flotte mannen i oransje genser:

Image

Aksel jobber i Utviklingsfondet, Spires moderorganisasjon, og er involvert i Rio-prosessen. Blant annet var han med på mellomforhandlingene i New York som varte i to uker før påske. Han snakket mye om hvordan forhandlingene forløper, og om hvordan flisespikkeri av teksten foreløpig har gjort at et 19 sider langt grunnutkast av forhandlingsdokumentet har ført til at det nå er på flere hundre sider. Aksels hovedpoenger var:

– Det er desverre lite sannsynlig at noe banebrytende kommer til å bli vedtatt i Rio
– Fattige land er opptatt av at rike land må ta ansvar, og vil ikke at fattigdom skal havne i skyggen av grønn økonomi og grønn vekst.
– Vi som jobber for en bedre verden må tenke langsiktig og feire små seiere underveis. Ting som kan virke som små utfall av Rio-konferansen, kan vise seg å bli viktige døråpnere for framtidig arbeid.
– I tillegg til å jobbe for små framskritt, må vi jobbe hardt for å unngå store tilbakesteg!
– For å forhindre store tilbakesteg, er det kjempeviktig at sivilsamfunnsgrupper legger press på politikerne underveis i forhandlingene, og opprettholder presset i lang tid etterpå.

Etter at Aksel hadde snakket, var det tur for selveste Barneombudet i Norge, Reidar Hjermann. Han hadde kommet til miljøhuset for å snakke om hvordan Barneombudet fungerer, og om hvordan vi kan bruke den kunnskapen for å jobbe videre med konseptet om ombudsperson for framtidige generasjoner. Her er han i egen høye person:

Image

Barneombudet er skikkelig gira på tanken om en ombudsperson for framtidige generasjoner, og syns det er en god og nødvendig ide. Han nevnte, som Spires leder Julia Dahr har blogget om her, at Ombudet kan være et viktig korrektiv til et demokratisk system som alltid først og fremst tenker kortsiktig. Han mente også, som oss, at det ikke er noenting å tape på å gi framtidsombudet en sjanse! Det verste som kan skje er jo at det ikke funker.

Miljøbevegelsen får ofte kritikk for å være innbyrdes uenig, overmåte kritiserende og uten forslag på reelle løsninger. Noe jeg syns er vanvittig kult med ideen om Ombudsperson for framtidige generasjoner, er at det virkelig kan være et konkret, konstruktivt og positivt forslag som hele miljøbevegelsen og andre organisasjoner kan enes om og pushe for! Det er vel ingen som egentlig kan motsette seg at vi begynner å tenke mer langsiktig? Det viser seg jo at å instituasjonalisere langsiktighet nesten er det eneste som kan virke for å hindre at vi fortsetter å være så miljøødeleggende som vi er. Nå trenger vi virkelig konkrete , uavhengige og myndige institusjoner som kan sette foten ned for handlinger som kan sette framtidige generasjoners muligheter på spill!

Utfordringer vi må jobbe med framover:

– Finne ut hvordan et framtidsombud kan fungere og hvordan vi skal definere framtidige generasjoners interesser
– Komme med ideer til hva slags mandag et framtidsombud skal ha og hvordan det kan forankres i loven
– Diskutere om det er best å implementere det på regionalt, nasjonalt eller internasjonalt nivå, og om det bør være en del av FN
– Samles om ideen på tvers av organisasjoner, slik at vi står sterke sammen
– Få politikere og Rio-delegasjonen virkelig gira på ideen!

– Mari Gjengedal (med i politikkgruppa til Rio-kampanjen)