Handelsutvalget har denne våren vært spesielt opptatt av et tema, nemlig landran (land grab). Landran er et begrep på uetiske investeringer i jordbruksland i sør. Konsekvensene pleier å være mange og sammensatte, imidlertidig er det klart at bøndene som ofte i generasjoner har levd og arbeidet på jordbrukslandet mister råderetten og nytten av det.

Foto: djniks / flickr.com

Handelsutvalget synes dette er et tema som er for lite diskutert, for lite debattert og for ofte glemt i oppfordringene om å investere i afrikanske land. Derfor bestemte vi oss for å bruke mye av våren til å arrangere et debattmøte om temaet. Arbeidet og prosessen med å gjøre dette har vært givende og morsom, om ikke noe utfordrende. Vi som gruppe har stått på og møttes til både effektive og koselige møter på blant annet på café for å diskutere utforming, tema, samt legge opp en strategi for hvordan vi skulle overbevise gode panelister til å komme og delta i debatten. Debatten ble gjennomført 21. mars, med de kyndige debattantene Janvier Mbongo Nzigo fra Norwegian-African Business Association, Ketil Stake fra Sahara Forest Project hos Bellona og Helene Bank fra For Velferdsstaten. Journalisten Asle Rønning var en dyktig ordstyrer og publikum kastet seg inn i debatten med spørsmål og kommentarer. Debattmøtet viste at dette er et tema som ikke er ferdig diskutert, det er et tema med mange synspunkter, og et dilemma som kommer til å bli mer aktuelt og enda viktigere å finne en løsning på i de kommende årene.

– Rafea Arif (koordinator for Handelsutvalget)