Hva er vel bedre enn vår i Norge? Jeg elsker det. Plutselig våkner naturen til liv igjen, det blir grønt og jeg kan sette bort vintersko til fordel for lette tøysko. Livet er liksom lettere om våren. Vår er også litt som en ny start. Man feier bakgården og planter nye blomster i hagen. Den norske regjeringen må også bruke denne våren til nettopp å feie for egen dør og plante nye frø – ved å legge fram en sterk klimamelding.

Asfalten er bar. Mer plass til sykkel i byene gir utslippskutt og en hyggeligere by. Foto: Lan Marie Nguyen Berg

Regjeringen har utsatt klimameldingen fire ganger på to år. Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet klarer rett og slett ikke å bli enige om hvordan Norge skal kutte sine utslipp. Det virker som om de ikke en gang kan bli enige om hvor mye Norge skal kutte. Arbeiderpartiet utfordrer nemlig klimaforliket fra 2008 som befester at Norge skal kutte 30 prosent hjemme innen 2020 (fra 1990-nivå) og gjøre 2/3 av dette nasjonalt. Hva tilsier at vi skal bli mindre ambisiøse nå? Det er jo ikke sånn at klimaendringene er blitt mindre alvorlige eller at det haster noe mindre å kutte utslippp.

Spire og Changemaker har gått sammen for å skape blest om klimameldingen. Vi er lei av at regjeringen ikke tar ansvar, at de skyver utfordringene foran seg og blir mindre og mindre ambisiøse. Vi er også lei av at diskusjonen dreier seg om hvor mye Norge har råd til å kutte, i stedet for hvor mye av utslippskaka Norge har ansvar for å ta seg av. FNs klimapanel (IPCC) sier at for å begrense global oppvarming til 2 grader må rike land kutte 25-40 prosent innen 2020. Regjeringen har også selv sagt at Norge kan kutte 40 prosent innen 2020, dersom dette kan bidra til en sterk internasjonal klimaavtale. Og er det noe det internasjonale klimasamarbeidet trenger akkurat nå, er det nettopp at noen land går foran – viser ansvar og viser at det går an! Norge, som verdens rikeste land, har muligheten til å vise at det går an å gjennomføre utslippskutt, feie for egen dør og skape et bærekraftig fornybart samfunn denne våren. Spire og Changemaker krever at regjeringen i klimameldingen som skal komme i juni går for 40 prosent kutt nasjonalt innen 2020. Kvotekjøp, regnskogsbevaring og liknende må komme i tillegg. Norge skylder fattige som lider under klimaendringene og unge og framtidige generasjoner å ta klimaansvar. Det er tid for #klimavår, ikke sant?

Følg med på Klimavår på Facebook og på Twitter.

– Kari-Anne Isaksen (Leder for Spires Klimautvalg)

Reklamer