Spire er nå i full gang med å planlegge høstens store begivenhet, nemlig ungdomsutvekslingen med vår samarbeidspartner Youth Environment Network (YEN) i Zambia. Her skal et team på fire stykker, to fra Spire og to fra YEN, bo og arbeide sammen i 6 måneder. De skal tilbringe 3 måneder i Norge først, før de reiser til Zambia og blir der i tre måneder.

Her kommer et lite innblikk i vår nye samarbeidspartner.

YEN's lokallag i Mongu, vest i Zambia. Foto: Ragnhild Lunner

YEN holder til i Zambia, som er et utrolig vakkert land!

Foto: Silje Hansen

Foto: Silje Hansen

YEN jobber spesielt mye med klimaproblematikk og fokuserer hovedsaklig på barn og unge som endringsaktører gjennom skoleprosjekter, treplanting-prosjekter og informasjonspredning.

YEN og Spire har veldig like innfallsvinkler til det meste vi jobber med, men der YEN jobber på grasrota jobber Spire mer politisk, noe vi mener er et veldig bra grunnlag for erfaring og kunnskapsdeling.

To flotte mennesker fra YEN. Leder Billy Lombe og teknisk rådgiver Evans Tembo. Foto: Silje Hansen

Foto: Silje Hansen

Utvekslingen mellom YEN og Spire er en god grunn til å glede seg til høsten og vi håper så mange som mulig vil få treffe utvekslingsteamet de tre månedene de skal være sammen med oss i Spire.

– Silje Hansen (internasjonalt ansvarlig) på vegne av Internasjonalt utvalg.

Reklamer