Kvotesystemer og økende privatisering av fiskerettigheter fører til konsentrering av ressurser og kapital, likevel promoteres kvotesystemer som framtiden. Utviklingen bryter med retten til mat og truer kystsamfunn over hele verden, samtidig bygger utviklingen opp under mindre miljøvennlig industrialisert fiskeri. I forrige uke dro vi til København for å lære mer, og for å utvikle felles politikk med andre organisasjoner. I tillegg til Spire deltok forskere, fiskere og sivilsamfunnsrepresentater fra Asia, Oseania, Europa, Afrika og Nord-Amerika.

Deler av kampanjeutvalget 2012. Foto: Harald Sakarias Brøvig Hansen

Spire jobber med småskala fiskeri fordi det sikrer mennesker arbeid, sprer kapital, påvirker økosystem i liten grad og sikrer lokalbefolkning råderett over matressurser. Kampanjen høsten 2012 tar for seg hvordan norske fiskeriinteresser påvirker fiskeri globalt gjennom handelsavtaler.

Carsten Pedersen (Masifundise og PUGAD). Foto: Harald Sakarias Brøvig Hansen

Workshopliv er topp! Lange, inspirerende og lærerike workshops er ikke å forakte, og båndene som skapes mellom deltakerne er uvurderlige. Aktivitetene var lagt til den gamle biografen i Christiania, Byens Lys (City lights). Spires hardcore aktivister bodde likesågodt på loftet over Byens Lys, delvis grunnet nåværende økonomi, delvis grunnet de inspirerende omgivelsene. Fredag 23. mars beveget vi oss over i et mer formelt fora i Christiansborg (parlamentet i København) der vi deltok på seminar om reformen av EUs fiskeripolitikk.

Kampanjeleder Harald Sakarias i Christiania. Foto: Hanne Margrete Johnsen

“You had your chance. You blew it”.  Naseegh Jaffer (Masifundise, WFFP) slår oppgitt ut med armene og ser utover forsamlingen i det danske parlamentet. På t-skjorten står det “Fisher’s Rights = Human Rights”. Han godtar ikke premisset om at en kun skal fiske på ‘surplus stocks’ og har ikke troen på inntektsfordelene ved å selge ut fiskekvoter; han snakker matsuverenitet herifra og langt inn i en havblå himmel:

“Å snakke om overskuddsfisk er som å snakke om overskuddsluft. Alt er en del av naturen, av landet, og den skal forvaltes av de som bor der. Vi vil ikke ha noen andre til å fiske i våre farvann. . Dere sier estimeringsteknikken på fiskeribestander er blitt bedre nå, men en trodde den var god nok før også. Dere har hatt deres sjanse Hvorfor skulle Sør-Afrika adoptere et system som ikke har fungert i EU?”

Workshopdeltakere samlet i Christiania. Foto: Harald Sakarias Brøvig Hansen

For å lese mer om privatisering og EUs fiskerireform, les her.

Spire fortsetter å være tilstede der ting skjer og samarbeide over landegrenser mot felles mål. Følg oss skritt for skritt på bloggen og på twitter (@Spireorg).

På vegne av kampanjeutvalget,

Harald Sakarias (kampanjeleder)

Hanne og Jostein (kampanjemedarbeidere)