Sult er et dyptgående problem. En av mine hjertesaker er arbeidet for retten til mat. Det er mange gode tiltak som kan iverksettes for å styrke sårbare gruppers matsikkerhet, et av disse tiltakene er opprettelsen av lokalt drevne frøbanker.

Foto: Therese Westgård

Fattige småbønder har få forsvarsmekanismer og er derfor en utsatt gruppe. For å redusere risikoen for mislykkede avlinger er tilgjengelighet og en pålitelig forekomst av frø til rett tid svært avgjørende for bøndene.  Å sikre forholdene rundt en av deres mest verdifulle innsatsmidler, frø, vil være en viktig bidragsyter i kampen for å redusere deres sårbarhet.

Foto: Therese Westgård

Lokalt drevne frøbanker  kan bidra til å stabilisere tilførselen av frø. Jeg har selv vært i Kachorwa i Nepal og sett hvor stor betydning den lokale frøbanken har for lokalbefolkningen.

Foto: Therese Westgård

En frøbank består av ulike frøsorter som bøndene oppbevarer i en kollektiv frøbase til fordel for fellesskapet. Frøbanken er eid av lokalsamfunnet og bidrar til å sikre tilbudet av frø og at mangfoldet blir opprettholdt. Bøndene som tar del i frøbankviksomhetene kan hente ut frø ved behov og leverer inn frø etter innhøstningen. I Kachorwa satses det hovedsaklig på tradisjonelle frøsorter som er naturlig tilpasset det lokale jordsmonnet. Dette gjør at lokalbefolkningen ikke trenger å ta i bruk store mengder eksterne innsatsfaktorer for å lykkes med avlingen. Dette er lønnsomt for fattige småbønder.

Foto: Therese Westgård

Prosjekter som dette forandrer kanskje ikke verdens matsituasjon, men det har forandret hverdagen til de bøndene som benytter seg av lånetjenesten. Dette er et tiltak jeg håper å se flere av, fordi det faktisk fungerer for de som får bli en del av det.

– Frauke (politisk nestleder)