Spires kampanje Rio Må Rokke! er i gang! Kampanjen skal spre informasjon om Rio+20-konferansen som skjer fra 20. til 22. juni i år. En stor del av kampanjen handler om å informere ungdom på videregående skoler om deres rett til å delta og si fra når politikere og verdenssamfunnet tar avgjørelser som former nåtiden og fremtiden. Ungdom under 25 år utgjør halvparten av verdens befolkning, og derfor må deres stemme høres. Det er dagens ungdom som arver jorden, og derfor mener Spire at de har en rett til å bestemme hvordan vår planet og vårt samfunn skal være i fremtiden.

For 20 år siden, under den første Rio-konferansen, fikk man på plass flere store og avgjørende avtaler (Klimakonvensjonen, Biomangfoldskonvensjonen, Agenda 21, og Rio-prinsippene ) og dessuten ble bærekraftig utvikling etablert som et ledende prinsipp for verdens videre utvikling. I dag, 20 år senere, står vi overfor enda større kriser og derfor haster det med handling nå. Spire og mange med oss mener at Rio+20 er vår mulighet til å rokke på systemet, få til en endring, slik at vi sikrer oss og verden en bærekraftig fremtid! Derfor sier vi Rio Må Rokke!

Vi reiser rundt på skoler i Oslo, Bergen og Trondheim og holder foredrag om Rio+20-konferansen. En av de viktigste delene av foredraget er når ungdom skriver ned sine tanker og krav til fremtiden. Vi spør: Hvilken verden vil DU ha i 2040?

Dette er noen av svarene vi har fått så langt:

Jeg vil at verden skal fortsatt være her i 2040! Ferdinand, 14 år.

Jeg vil ha en grønnere verden der man legger større vekt på å resirkulere, ha et mindre forbruk og en verden der alle har de samme rettighetene. Katharina, 14 år

Jeg vil...ha ein ombudsperson for framtidige generasjonar. Frikk, 24 år.

Jeg vil at.... kjærleik

Jeg vil ha en verden hvor mennesker lever i harmoni med naturen og tar vare på hverandre som medmennesker! Frauke.