Det går litt tid mellom innleggene nå, og det er jo på sett og vis bra, for det betyr at jeg er opptatt med klimaforhandlingene. De siste dagene har vert hektiske, mye har skjedd og mange møter skal gjennomføres hver dag for å koordinere arbeid.

Jeg ser det som viktig at stemmen til ungdomsnettverket høres enstemmig utad, at vi står sammen og at vi viser at det er mulige å bli enige. Dette er krevende og tar tid. Vi kommer alle fra organisasjoner og land med svært forskjellige preferanser og ideer om hva som er viktigst.

I dag har vi brukt en del tid på å skrive våre ”talking points” for å kunne lobbe bedre når vi møter forhandlerne. Akkurat nå sitter det seks stykker fra YOUNGOs Finansgruppe i googel docs og formulerer et felles dokument for å enkelt vise hva vi vil. Dette er krevende. Dokumentet er åpent for alle som er med i finansgruppa og det er en del folk. I tillegg var det ikke alle som kunne være med på møte og har dermed ikke forstått at dokumentet bare skal være korte enkle formuleringer av våre meninger. Fra før av har vi et mer utfyllende posisjonsdokument som selvsagt er grunnlaget for vårt arbeid. Grunnen til at jeg nå sitter å skriver blogg innlegg er at internett er så dårlig at jeg ikke får gjort noe i google docs, bare sett hva de andre skriver. Litt frustrert, men veldig bra å se at det jobbes!

Ellers kan jeg fortelle at disse ”talking points” gjelder for våre prioriteringer når det kommer til det nye grønne klimafondet. Dokumentet vi lager er derfor en kort oppsummering av de elementene vi synes er viktigst at blir tatt hensyn til.

Vi listet det opp slik:

DECISIONS
democratic
accountability to the COP
legal personality

FILLING
pledges by countries
innovative sources: bunkers, FTT
private sector involvement

SPENDING
mitigation/adaptation balance
stakeholder participation
safeguarding

Vi har laget et ’slogan’ som det så fint heter på engelsk. Når jeg sier ’vi’ mener jeg egentlig Frikk fra Changemaker’.

Her er ’sloganet’: “Not just a fund – a just climate fund.”

Jeg har veldig lyst å forklare mer om hva som inngår i de forskjellige elementene, men akkurat nå skal jeg heller stikke til et annet sted for å se om jeg får tilgang til google dokumentet som de andre jobber med.

Skrevet av Kine Gjerstad Eide