desember 2011


No er det ferdig. Forhandlarane greide endeleg å bli samde ca. kl. 05.30 i natt. Det vart ei lang natt med andre ord. Eg greier ikkje heilt å bestemme meg for om eg er glad eller trist med tanke på utfallet.

Det nye Grøne Klimafondet
Adopted! Yes! Nøgd med at partane i forhandlingane greide å bli samde om å opprette fondet. Måtar fondet skal bli fylt opp på har derimot ikkje vore så viktig å kome fram til. Eit tomt fond hjelper ingen, så her må det kome klare og ambisiøse tiltak så snart som mogeleg. Land og personar som allereie er ramma av klimaendringar har ikkje tid til å vente lenger.

Ny binande avtale
Ein ny binande avtale skal lagast klar til 2015, deretter skal den ratifiseras før den skal tre i kraft i 2020. Supert at alle partane blei samde om dette. Veldig lite supert at dei ventar heilt til 2020 når vitskapen så tydeleg seier at så lang tid har me ikkje! Det er mindre kult når ein sitt igjen med ein følelse av at den ’eldre garde’ tek sjansar med framtida mi. Like lite kult er det å vite at sjølv om eg i framtida kan kome til å slite, så er det allereie millionar av folk som er ramma av klimaendringar. Det skjer ikkje i 2020, det skjer NO!

Vi ville så gjerne sjå ein ny avtale tre i kraft seinast i 2017, sjølv om dette og er seint. Likevel visar dette tydeleg at det er utruleg viktig at vi no står saman og ’pusher’ på heimebane. Norge, så vel som andre land må greie å få til reelle utsleppskutt sjølv om ein ny avtale ikkje enno har trådd i kraft. Vi kan ikkje vente til 2020.

Kyoto-avtalen
Kyoto-avtalen blei vidareført. Altså blir det ein annan forpliktings periode. Det er mange som syns at dette er tåpelig i seg sjølv, ettersom dei CO2 utsleppa som er omfatta i avtalen berre dekkjer omlag 15% av verdas totale utslepp. Likevel vil eg påpeike at dette er den EINASTE binande avtalen me har. I mangel på alternativ kan ikkje verdien av denne avtalen berre målast opp mot mengde utslepp, men og mot lands ansvar og vilje til iverksetjing av tiltak.

Likevel skal det ikkje feiast under ein stol at den nye forpliktings perioden som skal starte i 2013 ikkje er optimal sjølv for dei nasjonane som har tilslutta seg avtalen. Det er enno ikkje bestemd om avtalen skal ende i 2017 eller i 2020. Dette blir sannsynlegvis bestemt på klimatoppmøtet i Qatar til neste år. Slik det står no trur eg at dei kjem til å bestemme seg for 2020. I utgangspunktet ville vi gjerne at avtalen skulle ende i 2017, men ettersom året for ein ny binande avtale er sett til 2020, vil vi no heller sjå at Kyoto varar fram til dette. Vi kan ikkje ha tre år utan nokon som helst avtale. Det har vi ikkje råd til!

Avsluttande kommentar frå bloggaren
Alt i alt er eg sliten og syns det er tung og vanskeleg å forstå korleis verdas leiarar kan gå imot vitskapen slik dei no har gjort. Likevel er eg glad for at det er vist evne til kompromiss og dermed avtalar. Dette tek for lang tid, men det er viktig for meg å fasthalde litt på små lyspunkt.

Til sist vil eg igjen poengtere at vi må arbeide for utsleppskutt her heime! Det er her vi har lettast for å få våre stemmer høyrd og me veit kva som står på spel!

(Interessert i å bidra på nokon som helst måte? Klikk her for å støtte og her for å bli aktiv.)

Skriven av Kine

Ja takk!


Vil du holde deg oppdatert på den kule måten? Sjekk ut denne facebooksida!

Skriven av Kine

No har vi endelig møtt sjølvaste Erik Solhem. Han verka trøtt, men positiv. Det må vera slitsamt å vera miljø- og utviklingsministar på klimaforhandlingar!

Spire stilte med plakatar og julekort, NU laga song, og Changemaker ordna med t-skjorter. Bra det fins mange flotte ungdomsorganisasjoner i Noreg! Alt i alt vart dette eit flott lite møte med ein minister som longt i frå er ferdig med slitsome dagar her i Durban.

Me troppa opp og i like t-skjorter og når han kom fekk han vite at me hadde ein beskjed til han, deretter stemde me i kor og song for alle til stades. Etter songen fekk Solheim ei t-skjorte før me fortalde litt om kva som er viktigst for oss;

Ei trygg framtid!

For å få det, er det spesielt tre ting som vi meiner må til:
– ny forpliktelses periode i Kyoto
– ei ny verdsomfattande klimaavtale
– opprettelsen av det nye grøne klimafondet

Alle hadde vi skrive på julekort som Solheim fekk. På nokre av korta hadde me skreve julehelsingar, medan andre inneheld juleønsker. Desse håpar me han tek med seg og at han ser på innimellom når forhandlingar går litt treigt, då vil han hugse at han har mange som heiar på han og som vil at han skal fortsetje!

Skriven av Kine Gjerstad Eide

Her kommer en oppdatering fra meg igjen. Jeg kan forresten kort fortelle at jeg er Kine Gjerstad Eide og at jeg vanligvis ville skrevet på nynorsk. Fra før har jeg lagt ut tre blogginnlegg i bloggen til Spire, disse er Det nye grønne klimafondet, Den tredje dagen og Det skrives! Nå er jeg lei av å skrive bokmål så da må dere nok bare holde ut med min fantastiske nynorsk heretter.

I dette blogginnlegget var min tanke å fortelje litt om korleis mine førebuingar opp mot klimakonferansen har vore. Utdanningsmessig er eg på riktig veg, eg studerar utviklingsstudier ved Universitetet i Oslo og har der ei fordjuping innan klima og miljø.

I Januar i fjor vart eg overtala av ei venninne til å bli med på ein filmvisning som Spire hadde. Dei viste ein film om frøbanken på Svalbard, ein lærerik men også til dels deprimerande film. Eg blei med i Spire noko som raskt fall i smak! Dersom du ikkje enno har lest om Spire og kva vi driv med kan du gjere det her. Klimaendringar har store konsekvensar over heile verda, ei verd eg i aller høgaste grad syns det er verd å ta vare på. Syns du det og? I så fall bør du sjekke ut denne filmen.

Flaumar og oversvømmingar, orkanar og tsunamuar, hetebølger, ekstrem nedbør og ikkje minst tørke er noko av det vår kjære verd kan forvente seg meir av framover. Menneskeheita har greidd å skape eit slags monster som vi ikkje ser ut til å ville temme. Eg treff ofte folk som meinar at det ikkje er vist eller at klimaendringar er noko som skjer uansett. I og for seg er det sant, klimaendringar skjer uansett, forskjellen er no at klimaet endrar seg stadig raskare, som eit resultat at menneskelige aktivitetar. Det førar til store og alvorlege konsekvenser både for menneske og dyr. Eg jobbar med det eg kan, så håpar eg alle andre og hjelper til.

I September var eg med på ei førebuande helg i Brussel der ungdom frå Europa kom saman for å lære seg om klimaforhandlingane og ikkje minst for at vi skulle etablere oss litt i nettverk som allereie var til stades. Denne helga var fantastisk! Eg lærte utruleg mykje, samt at det gav motivasjon for vidare arbeid.

I løpet av Brusselhelga hadde vi klima-speed-dating, oppsummering av våre bekymringar i forhald til klimaet, samt løysingar, forhandlings-simulering og ikkje minst workshops der vi valde grupper som arbeida med forskjellige temaer.

Eg vart med i finansgruppa, dette fordi det handla om finansiering av tilpassing til klimaendringar, noko eg finn svært viktig. Samstundes var dette eit område eg følte at det var nyttig å lære om. Vi tok for oss det nye grøne klimafondet lærte oss mykje om dette samt dei problema som på det tidspunktet var aktuelle.

Etter Brusselhelga blei det mykje lesing på eigenhand, så her er nokre linkar eg anbefallar dersom du har lyst å gjere deg litt kjend i klimaforhandlingar, prosessar og mykje anna som foregår rundt:

http://drhutley.wordpress.com/unfccc-training/
http://unfccc.int/meetings/durban_nov_2011/meeting/6245.php

Håpar dette var litt nyttig og at du får lyst å lese meir!

Skriven av Kine Gjerstad Eide

Det går litt tid mellom innleggene nå, og det er jo på sett og vis bra, for det betyr at jeg er opptatt med klimaforhandlingene. De siste dagene har vert hektiske, mye har skjedd og mange møter skal gjennomføres hver dag for å koordinere arbeid.

Jeg ser det som viktig at stemmen til ungdomsnettverket høres enstemmig utad, at vi står sammen og at vi viser at det er mulige å bli enige. Dette er krevende og tar tid. Vi kommer alle fra organisasjoner og land med svært forskjellige preferanser og ideer om hva som er viktigst.

I dag har vi brukt en del tid på å skrive våre ”talking points” for å kunne lobbe bedre når vi møter forhandlerne. Akkurat nå sitter det seks stykker fra YOUNGOs Finansgruppe i googel docs og formulerer et felles dokument for å enkelt vise hva vi vil. Dette er krevende. Dokumentet er åpent for alle som er med i finansgruppa og det er en del folk. I tillegg var det ikke alle som kunne være med på møte og har dermed ikke forstått at dokumentet bare skal være korte enkle formuleringer av våre meninger. Fra før av har vi et mer utfyllende posisjonsdokument som selvsagt er grunnlaget for vårt arbeid. Grunnen til at jeg nå sitter å skriver blogg innlegg er at internett er så dårlig at jeg ikke får gjort noe i google docs, bare sett hva de andre skriver. Litt frustrert, men veldig bra å se at det jobbes!

Ellers kan jeg fortelle at disse ”talking points” gjelder for våre prioriteringer når det kommer til det nye grønne klimafondet. Dokumentet vi lager er derfor en kort oppsummering av de elementene vi synes er viktigst at blir tatt hensyn til.

Vi listet det opp slik:

DECISIONS
democratic
accountability to the COP
legal personality

FILLING
pledges by countries
innovative sources: bunkers, FTT
private sector involvement

SPENDING
mitigation/adaptation balance
stakeholder participation
safeguarding

Vi har laget et ’slogan’ som det så fint heter på engelsk. Når jeg sier ’vi’ mener jeg egentlig Frikk fra Changemaker’.

Her er ’sloganet’: “Not just a fund – a just climate fund.”

Jeg har veldig lyst å forklare mer om hva som inngår i de forskjellige elementene, men akkurat nå skal jeg heller stikke til et annet sted for å se om jeg får tilgang til google dokumentet som de andre jobber med.

Skrevet av Kine Gjerstad Eide