Nå er vi tre dager inn i klimatoppmøtet. Dette har vert tre spennende dager!  De siste dagene har vert hektiske. Hver morgen har det vert ’spokes council’. Dette er et slags morgen møte hvor alle som er med i YOUNGO får være med på. Jeg synes sammensettingen og ikke minst effektiviteten til dette morgenmøte er ganske bra, og tenkte derfor å dele kort med dere hvordan det fungerer.

1)   Alle møter opp

2)   Hver organisasjon velger en representant

3)   Alle representanter får plass i en sirkel på gulvet

4)   Bare representantene kan snakke og da på vegne av organisasjonen sin

5)   En person leder møtet, denne står i midten av sirkelen

6)   Så har vi en agenda som gjennomgås

7)   Hver gang noe skal diskuteres, går representantene tilbake til organisasjon, finne ut av deres posisjoner og kommer tilbake  i sirkelen.

8)   Til slutt blir generelle beskjeder gitt, før en tidsplan for dagen settes.

I går started altså dagen kl. 08.30 med ’spokes council’, deretter forsøkte jeg å finne adapteren til Maja fra Changemaker som jeg har greid å miste. Så var det av gåre på YOUNGO finans møte. Her ble jobbet vi videre med en ide om en aksjon vi skal holde i dag. Den omhandler FTT, som står for ’Financial Transaction Tax’, enkelt og greit eller?

Dersom du har hørt om Robin Hood skatten, så er det det samme som FTT.  Det betyr å sette en  liten skatt, fra 0,01 til 0,05 % på handel med valuta, aksjer og andre verdipapirer. Dette vil gjøre det mindre attraktive å spekulere på høyrisiko aksjer og dermed gjøre finanssektoren mer stabil og være med på å hindre en ny finanskrise.

Vår plan er å gi en oppmerksomhet til personer eller land som støtter FTT. Dette har vi nå funnet ut at vi skal gjøre ved å gi vinner landet en butten med en Robin Hood hatt på. I tillegg har vi fått tak i en ordentlig hatt som vinneren får. Til sist skal vi prøve å få tatt bilder for å bruke blant anner her. Så det er bare å følge med!

Skrevet av Kine Gjerstad Eide