Da er vi ferdig med ungdomskonferansen COY, noe som jeg faktisk synes er litt trist. Det har vert to spennende, interessante og ikke minst inspirerende dager! Jeg har truffet utrolig mange flotte folk med ideer, håp og ikke minst arbeidslyst.

Spennende som alt er, merker jeg at positivismen ligger litt på lur hele veien, selv det er ut til at opprettelsen av det nye grønne fondet stadig glir lenger bort. Sammen med ungdomsnettverket YOUNGO har jeg  i forkant av forhandlingene jobbet med dette området. Noe som gjør at jeg merker en liten tristhet over at USA og Saudi Arabia har blokkert det siste forslaget som ble lagt frem om hvordan fondets struktur skal være.

For alle dere som ikke vet hva det nye grønne klimafondet er, så kan jeg kort fortelle at det er et fond som ble bestemt at skulle opprettes under partsmøtet i Cancun i fjor. Det ble da bestemt at fondet fra og med 2020 skal få 100 milliarder dollar årlig fra de industrialiserte landene. Pengene skal gå til både finansiere av utslippskutt og til finansiering av klimatilpassing, begge deler i utviklingsland. Dette er i og for seg en god ide, men partsmøtet bestemte ikke hvordan strukturen på fondet skulle se ut. De tok heller ikke for seg nøyaktig hvor pengene skulle komme fra.

Det de gjorde, var i hovedsak å opprettet en overgangskomite, eller en såkalt Transitional Commitee (TC), som det så fint heter på engelsk. Denne overgangskomiteen fikk i oppgave sette opp strukturen til fondet, et arbeid de skulle gjøre frem til dette partsmøtet her i Durban. Dersom de hadde greid å komme til enighet ville det i Durban blitt foretatt en avstemming under selve forhandlingene om hvorvidt forslaget til komiteen skulle gjennomføres.

I komiteen sitter blant annet norske Kjetil Lund som en av tre ledere.

Komiteen greide ikke å komme frem til et forslag til struktur som alle partene i komiteen var enige i. Det som nå ligger på bordet er et forslag som har støttet fra 38 av 40 medlemmer i komiteen. De som sa seg imot var USA og Saudi Arabia, noe som i seg selv kanskje ikke var veldig overraskende. At overgangskomiteen ikke ble enstemmig enige om et forslag betyr i praksis at forslaget som ligger på bordet nå kan åpnes av selve partsmøtet og en ny diskusjon kan begynne. Altså kan alle land, som til nå ikke har vert med i prosessen av å lage forslaget komme med egne og forskjellige forslag til strukturen på fondet. Dette igjen kan bety at selve opprettelsen av fondet kan la seg vente på og dermed vil det bli enda verre for utviklingsland å få støtte til utslippskutt og ikke minst tilpassing til klimaendringer. Disse er land som har gjort minst for å forårsake klimaendringene, men som likevel blir verst rammet.

Skrevet at Kine Gjerstad Eide