november 2011


I helgen møtes med enn 500 ungdommer fra hele verden på Conference of Youth (COY7) for å forbrede oss på klimaforhandlingene, utveklse ideer og bli kjent med hverandre.

Her er en to fine filmer som oppsummerer helgen!

En film fra den australiske klima ungdomsnettverket:

Temasangen for dette års COY er Waka Waka av Shakira og her er vår fantstiske dans:

Nå er vi tre dager inn i klimatoppmøtet. Dette har vert tre spennende dager!  De siste dagene har vert hektiske. Hver morgen har det vert ’spokes council’. Dette er et slags morgen møte hvor alle som er med i YOUNGO får være med på. Jeg synes sammensettingen og ikke minst effektiviteten til dette morgenmøte er ganske bra, og tenkte derfor å dele kort med dere hvordan det fungerer.

1)   Alle møter opp

2)   Hver organisasjon velger en representant

3)   Alle representanter får plass i en sirkel på gulvet

4)   Bare representantene kan snakke og da på vegne av organisasjonen sin

5)   En person leder møtet, denne står i midten av sirkelen

6)   Så har vi en agenda som gjennomgås

7)   Hver gang noe skal diskuteres, går representantene tilbake til organisasjon, finne ut av deres posisjoner og kommer tilbake  i sirkelen.

8)   Til slutt blir generelle beskjeder gitt, før en tidsplan for dagen settes.

I går started altså dagen kl. 08.30 med ’spokes council’, deretter forsøkte jeg å finne adapteren til Maja fra Changemaker som jeg har greid å miste. Så var det av gåre på YOUNGO finans møte. Her ble jobbet vi videre med en ide om en aksjon vi skal holde i dag. Den omhandler FTT, som står for ’Financial Transaction Tax’, enkelt og greit eller?

Dersom du har hørt om Robin Hood skatten, så er det det samme som FTT.  Det betyr å sette en  liten skatt, fra 0,01 til 0,05 % på handel med valuta, aksjer og andre verdipapirer. Dette vil gjøre det mindre attraktive å spekulere på høyrisiko aksjer og dermed gjøre finanssektoren mer stabil og være med på å hindre en ny finanskrise.

Vår plan er å gi en oppmerksomhet til personer eller land som støtter FTT. Dette har vi nå funnet ut at vi skal gjøre ved å gi vinner landet en butten med en Robin Hood hatt på. I tillegg har vi fått tak i en ordentlig hatt som vinneren får. Til sist skal vi prøve å få tatt bilder for å bruke blant anner her. Så det er bare å følge med!

Skrevet av Kine Gjerstad Eide

Da er vi ferdig med ungdomskonferansen COY, noe som jeg faktisk synes er litt trist. Det har vert to spennende, interessante og ikke minst inspirerende dager! Jeg har truffet utrolig mange flotte folk med ideer, håp og ikke minst arbeidslyst.

Spennende som alt er, merker jeg at positivismen ligger litt på lur hele veien, selv det er ut til at opprettelsen av det nye grønne fondet stadig glir lenger bort. Sammen med ungdomsnettverket YOUNGO har jeg  i forkant av forhandlingene jobbet med dette området. Noe som gjør at jeg merker en liten tristhet over at USA og Saudi Arabia har blokkert det siste forslaget som ble lagt frem om hvordan fondets struktur skal være.

For alle dere som ikke vet hva det nye grønne klimafondet er, så kan jeg kort fortelle at det er et fond som ble bestemt at skulle opprettes under partsmøtet i Cancun i fjor. Det ble da bestemt at fondet fra og med 2020 skal få 100 milliarder dollar årlig fra de industrialiserte landene. Pengene skal gå til både finansiere av utslippskutt og til finansiering av klimatilpassing, begge deler i utviklingsland. Dette er i og for seg en god ide, men partsmøtet bestemte ikke hvordan strukturen på fondet skulle se ut. De tok heller ikke for seg nøyaktig hvor pengene skulle komme fra.

Det de gjorde, var i hovedsak å opprettet en overgangskomite, eller en såkalt Transitional Commitee (TC), som det så fint heter på engelsk. Denne overgangskomiteen fikk i oppgave sette opp strukturen til fondet, et arbeid de skulle gjøre frem til dette partsmøtet her i Durban. Dersom de hadde greid å komme til enighet ville det i Durban blitt foretatt en avstemming under selve forhandlingene om hvorvidt forslaget til komiteen skulle gjennomføres.

I komiteen sitter blant annet norske Kjetil Lund som en av tre ledere.

Komiteen greide ikke å komme frem til et forslag til struktur som alle partene i komiteen var enige i. Det som nå ligger på bordet er et forslag som har støttet fra 38 av 40 medlemmer i komiteen. De som sa seg imot var USA og Saudi Arabia, noe som i seg selv kanskje ikke var veldig overraskende. At overgangskomiteen ikke ble enstemmig enige om et forslag betyr i praksis at forslaget som ligger på bordet nå kan åpnes av selve partsmøtet og en ny diskusjon kan begynne. Altså kan alle land, som til nå ikke har vert med i prosessen av å lage forslaget komme med egne og forskjellige forslag til strukturen på fondet. Dette igjen kan bety at selve opprettelsen av fondet kan la seg vente på og dermed vil det bli enda verre for utviklingsland å få støtte til utslippskutt og ikke minst tilpassing til klimaendringer. Disse er land som har gjort minst for å forårsake klimaendringene, men som likevel blir verst rammet.

Skrevet at Kine Gjerstad Eide

Etter en lang reise med flere forsinkete fly og ombooking til andre fly, er vi endelig her. Jippi! Nå ligger vi utslått i hver vår seng på hostelet som skal være vårt hjem de nesten 17 dagene. I Durban skal vi være med på klimaforhandlingene, det syttende partsmøte i FNs klimakonvensjon.

Vi skal sammen med et stort internasjonalt ungdomsnettverk påvirke forhandlerne og politikerne som kommer ned hit for å jobbe mot en rettferdig, juridiskbindene avtale som gjør at vi får de utslippskuttene verden trenger for at vi ikke skal utslette vår egen eksistens. Jippi, vi gleder oss!

Jeg synes at noe av det beste med å være på ungdomskonferanse og egentlig klimaforhandlingene også, er å bli kjent med alle disse fantastiske menneskene som gjør noe. De gjør noe i sine lokalsamfunn, de gjør noe nasjonalt og de jobber for løsningene. Det er inspirerende.

På mandag starter konferansen, og denne helgen samles alle ungdommene på sitt eget partsmøte for å forberede seg før selve konferansen. Så det skal være ulike workshops, det settes ned ulike arbeidsgrupper og sammen blir man enige om en felles politikk. Det er ganske utrolig at vi ungdommene klarer å bli enige om en felles politikk, men det gjør dessverre ikke våre politikkere.

De to viktigste tingene som skal diskuteres og som er helt nødvendig å komme videre på er 1) Utslippskutt 2) Penger. Det er også mange andre ting som er viktig, men dersom man ikke kommer videre på penger og kutt, sinkes hele prosessen.

For noen uker siden kom det internasjonale energibyrået ut med en rapport som blant annet sa at dersom vi skal holde oss innenfor to-graders målet må vi (altså hele verden) allerede innen 2017 begynne å slippe ut mindre, betraktelig mindre, enn det vi gjør i dag.

I følge FNs klimapanel må vi ikke øke jordens gjennomsnittstemperatur med mer enn to grader, for da vil vi få veldig mange uendrebare klimatiske endringer. Når man ser på det landene selv har meldt inn at de skal kutte, er det dessverre langt fra det forskningen forteller oss.


Fram til nå har man ikke snakket om dette gapet mellom hva forskning forteller oss og hva verdens land mener de skal gjøre. Så vi håper at man på denne konferanse kan løfte denne problematikken og at Norge sier at de skal kutte sine utslipp med 40 % fra 1990 nivå hvor minst halvparten skal skje innenlands.

For å komme nærmere en juridisk bindende avtale må Kyoto-avtalen fortsette å leve. Kyoto-konvensjonen er verdens eneste juridisk bindende klimaavtale. Selv om landene som er med i Kyoto ikke står for størstedelen av utslippene, er det en symbolsk viktig avtale. Dersom man legger denne ned, vil man nesten starte helt på begynnelsen igjen, når man skal jobbe for en avtale som skal gjelde alle land.
Hoi, hoi, nå begynner øyelokkene og ta kontrollen her, så bør vel krype i køy nå. Kommer med snadder!

Skrevet av Johanne Houge

Foto av Johanne Houge  fra ungdomskonferansen