oktober 2011


Forhandlingene pågår for fultDet sies at alle veier leder til Rom, nå er det viktig at veien går videre herifra. På tross av noe monotone paneldebatter er den generelle stemningen at vi er her for å ta viktige bestlutninger for fremtiden. Mange ble skuffet da de frivillige retningslinjene for behandling av landrettigheter ikke ble ferdig i tide til å bli behandlet. Verden står fortsatt uten et moralsk kompass for om det er småbønder eller kapitalakrobater som er best egnet til i å skape matsikkerhet. Dette er sårt tiltrengt da estimater viser at finansakrobater har trikset til seg så mye som 80 millioner hektar land i løpet av de siste årene. Et rammeverk for fordeling og behandling av landrettigheter er sårt tiltrengt.

Matprisene har flukturert som tonefallet til en gjennomsnittlig italiener siden matpriskrisa startet i 2006. Kraftige prissvingninger har ført til stor usikkerhet i hverdagen til fattige småbønder. Uten mulighet til å forutse hva fremtiden bringer, vanskliggjør det muligheten for å foreta veloverveide valg og investeringer. Bønder vil tradisjonelt sett dyrke masse når matprisene er høye og lite når matprisene er lave. Dette for å redusere utgiftskostnader på innsatsfaktorer i trange tider. Usikkerheten i markedet ødlegger muligheten for denne dypen vurderinger. Å hode matprisene stabile er derfor helt essensielt for at fattige småbønder skal ha mulighet til å forvalte sine begrenede midler på best mulig måte. SOFI-rapporten (State of Food Insecurity 2011) hevder også at kortvarige prissvigninger har negative effekter for langsiktig bærekraftig utvikling.

Økt etterspørsel etter biodrivstoff har bidratt til å oppskalere omfanget av storskala landinvesteringer. Nye tall tilsier også at etter satsningen på biodrivstoff har korrelasjonen mellom oljeprisene og matprisene økt fra 40 til 80 prosent. Dette betyr at når oljeprisen stiger øker etterspørselen etter billig (det vil si subsidiert) biodrivstoff og det blir mindre mat på markedet.

Veikartet som skulle vise oss veien til en mer matsikker verden har fortsatt store hull. Hullene har imidlertid begynt å fylles. Uka vil vise hvor langt vi kommer, men det store spørsmålet forblir fortsatt om land i det hele tatt kommer til å ta i bruk kartet som er laget for dem.

Fredag forrige uke var Kari-Anne Isaksen fra Spire og Maja Gudim Burheim fra Changemaker på NRK morgennytt. Kari-Anne er nyvalgt leder for klimautvalget i Spire. De engasjerte jentene fortalte om veien fram mot Durban, ungdomsdeltakelse og hvorfor ungdommmens stemme er så viktig. Begge to skal til Durban i Sør-Afrika i november. Her kan du se hele klippet: