september 2011


3. til 5. september var Spire i Bonn, Tyskland, på en FN-konferanse for sivilsamfunn. NGOer diskuterte

hva som skal til for at konferansen Rio+20 virkelig tar tak i fattigdom- og miljøproblematikk. Målet var å stake ut kursen som skal bringe oss i retning av en bærekraftig utviklingsprosess. Et av de viktige spørsmålene som ble reist var hvilken rolle vi som sivilsamfunn bør spille for å drive fram en slik positiv samfunnsomveltning.

I juni 2012 skal verden altså igjen møtes i Rio for å diskutere bærekraftig utvikling. 20 år etter Rio-konferansen i 1992. Rio 1992 endte med en fin deklarasjon og blant annet klima- og biomangfoldskonvensjonen. Men lite har skjedd. Konferansen som fant sted i Bonn denne helgen jobbet for at oppfølgeren, Rio+20, skal få faktiske følger.

Sivilsamfunn må sørge for at de underliggende årsakene til fattigdom og miljøproblemer blir adressert. Vi har et ansvar i form av å fremme progressive endringsforslag som faktisk rokker ved de etablerte samfunnsstrukturene. Det må skapes en reell endring hvor vi unngår kun grønnvasking av en grunnleggende urettferdig økonomi. Det er uhyre viktig at sivilsamfunnet presser på og krever at Rio+20 blir mer enn pene ord. Rio +20 må bli konferansen som frembringer handling!

Eksplosivt sivilsamfunn

I Bonn var vi i Spire del av et engasjert sivilsamfunn som jobbet aktivt for å utarbeide gode innspill til Rio+20 konferansen. En sterk drivkraft på konferansen var ungdomsdelegatene. Ungdomen jobbet hardt fra tidlig morgen til sent på kveld for å presse fram en sterk sluttdeklarasjon som kan være med å sette dagsorden i Rio 2012. Et viktig punkt vi som unge fikk presset fram var viktigheten av ungdomsdeltagelse i alle ledd av besluttningsesprosessen frem mot en bærekraftig utvikling.

Mens konferansedeltagerne var engasjert i livlige diskusjoner, fordypet i interessante paneldebatter eller beskjeftiget i hektiske forhandlinger ble konferansesenteret plutselig sperret av. En mystisk bil med en noe tvilsom parkering var blitt observert utenfor hotellet og politiet tok ingen unødvendige sjanser. Ryktene om en mulig bombetrussel begynte å svirre blant deltakerne. Selv om det skulle vise seg at bombealarmen var falsk, kan en med sikkerhet si at det eksplosive potensiale i sivilsamfunn som fant sted under konferansen var 100 % ekte. Det har vært oppløftende å se at man er del av et levende sivilsamfunn som ikke er redd for å sette krav til verdens ledere.

En av utfordringene som møter oss nå er å videreføre denne kravstorheten til våre politikere her hjemme. Vi må gå aktivt inn for å blåse opp forventingene til det norske folk om hva de håper av resultater i Rio+20. Hvis politikerne ikke føler presset på seg til å levere gode resultater, vil utfallet trolig bli mye svakere enn hva som er nødvendig for å skape endring.

Jordbruk

Kari-Anne tar til ordet om bærekraftig jordbruk. Bilde: Christian Egge, Forum

Spire var i løpet av konferansen delaktig i å arrangere en workshop på temaet; ungdom og økologisk

jordbruksproduksjon. Workshopen ble en stor suksess takket være våre sammarbeidspartnere Biovision og Young Organics. Som et mål på suksessen kan det jo nevnes at vi trakk mer folk enn workshopen til den kjente miljøaktivisten Vandana Shiva 🙂 Det store oppmøtet kan jo tolkes dit hen at ungdom er interessert i å jobbe for at det skal skje noe på jordbruksfronten i Rio. Dette er kjempepositivt og veldig oppmuntrende for Spire.

En annen seier i kampen for et økologisk og bærekraftig landbruk er at begrepet matsuverenitet er blitt tatt opp i deklarasjonen fra konferansen. Matsuverenitetsprinsippet blir fremmet som det beste alternativet i kampen for et bærekraftig jordbrukssystem og er tatt opp som et av de bærekraftige utviklingmålene som ble utarbeidet i løpet

Frauke og Kari-Anne er fornøyde med prinsipper om matsuverenitet og undomsdeltakelse i deklarasjonen

av konferansen.

Skrevet av: Frauke Heivand og Kari-Anne Isaksen

Det er igjen tid for høstseminar i Spire! Fra 9. til 11. september samles gamle, nye og potensielle medlemmer i Spire til hytteseminar på Nesodden utenfor Oslo. Det blir ei helg med masse faglig input og workshops, i tillegg til sosiale aktiviteter og mulighet til å møte andre spirer fra hele landet. Vi får også besøk fra våre samarbeidspartnere fra Youth Environment Network fra Zambia, og fra LAGs brigadister fra El Salvador. Bli med på en lærerik og inspirerende helg!

Vi minner om at Spire dekker billigste reisemåte, kost og losji for aktive medlemmer, altså de som vil jobbe med Spire i etterkant. Det koster deg med andre ord ingenting*! Påmelding skjer til siri(at)utviklingsfondet.no. Husk da å si fra om matpreferanser. Dette blir gøy!

Program for helgen:

FREDAG

Avreise fra Oslo ca 16.00

18.00 – Middag

19.00 – Presentasjon av alle fine folk i Spire – utvalg, lokallag, grupper, gjester (YEN og LAG) og kjernegruppa.

20.30 – Sosialt: Bli-kjent leker ved Christian, og mulighet for å lage ditt eget T-skjortetrykk (Ta med T-skjorte, nett, eller noe annet du vil trykke er kul sjablong på.)

LØRDAG

08.15 – Frokost

09.00 -10.00 – Matsuverenitet – hva er det?

10.00 – 11.00 – Heller føre var – Oljefondet ut av Monsanto!

11.00-12.00 – Lunsj

12.00-13.30 – Todelt kampanje-workshop – Velg selv hvilken du vil være med på!

1. Hvordan skrive gode tekster? Skriveverksted ledet av Andrew Kroglund, kommunikasjonsrådgiver i Utviklingsfondet

2. Hvordan kan vi jobbe kreativt for å være synlige på underskriftssamling/underskriftoverrekkelse?

13.30 – 14.30 – Internasjonal handel (presentasjon om handel og handelspolitikk ved Heidi Lundeberg, leder i Latin-Amerikagruppene i Norge og med i Handelskampanjen)

14.30-15.30 – Uteaktivitet og moro

15.30 – 16.30 – Presentasjon ved Youth Environment Network fra Zambia

16.30 -17.00 – kaffe og noe smått å spise

17.00 – Klima og klimapolitikk for newbies og for gamle travere (todelt workshop)

18.00 – Middag

19.30 – Sosialt: quiz og spill

SØNDAG

09.00 – frokost og pakking

10.00 – presentasjon av kampanjetemaforslag for neste års kampanje

11.00 – Lokallagsprat for Spirer fra Trondheim, Bergen, Tromsø, Oslo og Ås med organisatorisk nestleder Gro

11.30 – rydde, pakke, vaske

Lunsjrester og avreise

 

*Et lite forbehold: dersom veldig mange trenger reisestøtte kan det hende vi må kreve en liten egenandel fra alle deltakerne.