I over en måned har professorene ved Chancellor college og Polytechnic, to av avdelingene ved University of Malawi, vært i streik grunnet uenigheter mellom sjefen for Malawisk politi og professorene ved universitetet. Professorene nekter å oppta undervisningen før de mottar en uforbeholden unnskyldning fra politisjefen og lovnad om full akademisk frihet.

Konflikten oppstod da en av professorene ved Chancellor college i en forlesning i februar trakk paralleller mellom oppøyene i Tunisia og Egypt med Malawis pågående drivstoffkrise (Grunnet manglende tilgang til utenlandsk kapital sliter landet med å få tak i drivstoff). Da politisjefen ble gjort kjent med utsagnet ble professoren tatt inn for avhør der han ble beskyldt for å true nasjonens sikkerhet. Professoren ble senere avskjediget og hendelsen har skapt sterke reaksjoner i Malawi.  Landets president, Bingu Wa Mutharika, har derimot støttet politisjefen, og skal i en uttalelse ha sagt at Malawis utdanningsinstitusjoner ikke er tjent med professorer som oppfordrer studenter til opprør.

Menneskerettighetssituasjonen i Malawi har den siste tiden forverret seg kraftig, og stengingen av universitetene er bare en av flere episoder der Mutharika øker sin politiske makt på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter. I november fjor vedtok parlamentet en lov som øker informasjonsministerens makt til å sensurere pressen. Loven strider mot Malawis grunnlov av 1995 som anerkjenner ytringsfrihet, og kritiseres hardt av blant annet ”Reporters Without Borders” som sier loven bidrar til å institusjonalisere politisk sensur.

Flere lignende tilfeller har ført at flere av Malawis største donorer, deriblant Norge, har tilbakeholdt midler som skulle gått til det Malawiske statsbudsjettet. I et land det over 40 % av landets midler kommer fra utenlandske donorer er bortfall av en slik støtte alvorlig, og det diskuteres allerede nå hvilke kutt som må gjøres. Presidenten står imidlertid knallhardt på sitt, og mener giverlandene ikke skal blande seg i Malawis nasjonalpolitikk.

Skrevet av: Kine Skogås Fristad