Jeg sitter spent på vent her på Moon Palace. De siste utgavene av forhandlingstekstene har akkurat blitt sluppet. En 10 meter lang kø av forhandlere, NGO-er, presse osv. venter på å få tak i tekstene. Klokka er fire, forhandlingene skulle

COP-presidenten, Mexicos utenriksminister Espinoza, jobber hardt for å få et verdig utfall av Cancun-forhandlingene. Bilde er fra http://www.iisd.ca

være ferdig klokka seks i ettermiddag, men det ser ut som det kommer til å dra ut over natta. Det er vanskelig å vite hva som egentlig foregår, da forhandlingene den siste natta og formiddagen har skjedd i små og større lukkende grupper og i samtaler mellom ministere. Men ryktene summer, noen har snakket med en journalist med gode kontakter og andre med noen ministere. Sivilsamfunnet prøver sammen å analysere hvor forhandlingene vil ende.

Forhandlingene på utslippskutt holdt på til klokka 5 i går natt. Partene blir ikke enige om de skal ligge under Kyoto Protokollen eller Konvensjonen, hvor store og hvor bindene de skal være. Det har også vært stor uenighet på finansiering; om et fond for finansiering skal ligge under Verdensbanken eller ei, og om man skal referere til AGF-rapporten om klimafinansiering. Når det gjelder regnskogsbevaring (REDD) og klimatilpasning ryktes det at landene er nærmere enighet.

Det føles surrealistisk å ikke ane hva det konkrete utfallet av Cancun-møtet blir mens det bare er to timer igjen av den planlagte forhandligstiden. Tross stor uenighet på noen sentrale områder, krysser jeg fingrene for at partene vil klare å ta noen gode skritt framover – alt dette kan ikke være for ingen ting!

Skrevet av: Kari-Anne Isaksen