Datoen i dag viser 8 desember. I følge programoversikten til COP 16 er siste forhandlingsdag fredag 10 desember. Det vil si at det bare er TO dager igjen av forhandlingene!! Ryktet på gata sier at forhandlingene mest sannsynlig kommer til å fortsette utover lørdagen, men det betyr likevel at det er svært få dager igjen for land å komme til en enighet på noen punkter og kunne danne et bedre grunnlag for forhandlinger i Durban neste år.
 
Som kjent har forhandlingene gått sakte og det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til blant annet Kyotoprotokollen, hvordan det vil gå videre med forhandlingene om bevaring av regnskog og dette grønne fondet som skal sikre finansiering til utslippsreduksjoner og tilpasning i utviklingsland. Årets mest populære ord som spesielt USA har lagt sin elsk på, må være balanse eller balansert pakke. Det går igjen i taler, forhandlinger, diskusjoner og samtaler på gulvet på Moon Palace og Cancun Messe. Kort sagt går en balansert pakke ut på at både industriland og utviklingsland må gi og ta, og at utslippskrav derfor må stilles til begge parter i forhandlingene. I tillegg til at en ikke kan gjøre store fremskritt på et område uten at en også gjør fremskritt på andre områder. Altså ikke den ene uten den andre. Stoltenberg tok også i bruk dette ordet i talen han holdt i Joint high-level segment i dag.
  
I det dagen i dag gikk over til kveld og jeg tuslet til bussene som skal ta meg «hjem» fikk jeg et lite øyeblikk være vitne til en av de utrolige solnedgangene som er så kjent her i Cancun. Jeg satte meg til rette på bussen og sovnet på veien med et håp om at positive og oppløftende nyheter skal komme ut av forhandlingene for morgendagen..
Skrevet av: Merete Nyhammer